Csorján Dezső székelyhídi otthonában

Csorján Dezső székelyhídi otthonában
Bihar megye – A tehetség családi örökségnek tekinthető, hiszen a székelyhídi képzőművész, Csorján Dezső dédnagyapja Marjalaki Károly építészmérnök, nagyapja Debreceni Dezső rézműves-bádogos kisiparos volt.

Csorján Dezső képzőművészt székelyhídi otthonában látogattuk meg, családjáról, munkásságáról kérdeztük. A művész 1953-ban született, kézügyessége már gyermekkorában megmutatkozott, azóta végez képzőművészeti alkotó munkát. Bátyja, András, a premontrei rend szerzetese rézművességgel és kegytárgyak készítésével foglalkozott tavaly bekövetkezett haláláig, lánya, Csorján Melitta ugyancsak neves képzőművész. A ’70-es évektől kezdve rendszeresen kiállítja munkáit, egy 3 éves képzőművészeti iskolát is elvégzett, de saját magát autodidakta művésznek tartja. 2006 augusztusában részt vesz Belgiumban, Ecaussiness-ben egy csoportos kiállításon, ahol a 144 kiállító közül ő hozza el az első díjat, egyházi jellegű képeivel, mint a Mester, Szenvedő Krisztus, Golgota, Feltámadás és a Torinói lepel.

Öntvény érme

1980-tól foglalkozik templomok restaurálásával, első munkáját bátyjával együtt végzi, ez a menyői református templom kazettás menyezetének a felújítása. A ’80-as években a mostani szalárdi tiszteletes, Borzási Gyula – aki akkor ott szolgált – kérte fel a testvérpárt a munkára. Legutolsó templomi munkáját nemrég fejezte be, ez a székelyhídi ortodox templom külső restaurálása volt. A ’90-es évektől rendszeresen felkérik a település jeles eseményei alkalmából rézdomborítások, emlékplakettek, kupák készítésére. Szeptemberben gróf Pongrácz Vilmos díszpolgárrá avatásakor egy ötvözetből készült öntvény érmét készített a grófi Pongrácz család címerével. Gazdag munkássága során egyházaknál nemcsak külső és belső restaurálást végzett, de restaurált képeket, kegytárgyakat, sőt új kupákat is készített már. 2005-ben a székelyhídi katolikus templom búcsúja alkalmából az egyháznak ajánlotta fel a Szent korona, országalma és jogar általa elkészített másolatát.

Cservid Levente