Csökkent az idei költségvetés

Csökkent az idei költségvetés
A Szatmár megyei önkormányzatok az idei esztendőben összesen 38 921 000 lejből gazdálkodhatnak, mely 10 százalékos csökkenést jelent a tavalyi évi költségvetéshez képest.

 

A Szatmár Megyei Tanács szakemberei jelenleg dolgoznak a 2012-es esztendő költségvetésén, melyről a tanácsosok a január 30-i tanácsülésen döntenek majd, tudtuk meg Csehi Árpádtól, a tanács elnökétől. Csehi elmondta, hogy a Szatmár Megyei Adó– és Pénzügyi Igazgatóság (DGFP) egy jól meghatározott képlet alapján leosztotta a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok számára a 2012-es költségvetést, mely összességében a tavalyi esztendő költségvetésének 90 százalékát teszi ki. Csehi elmondta, a pénzügy túlságosan bizakodó volt a költségvetés leosztásakor, hiszen az idei esztendő bevételeit a tavalyihoz hasonlóra becsülte. A kisebb összeg a települések szintjén nem okoz túlságosan nagy problémát, hiszen az önkormányzatok költségvetése a célirányosan érkező fejkvóta összegével gyarapszik – amint arról már beszámoltunk, mindazon önkormányzatok büdzséje, melyek tanintézményeket tartanak fenn, a diáklétszám alapján kapnak támogatást –, ezért nem csökken jelentősen az összeg, amiből az önkormányzatok gazdálkodhatnak. A DGFP egy jól meghatározott képlet alapján számolja ki az önkormányzatok költségvetését, melynek alapján egyes települések büdzséje jelentősen csökken, míg másoké növekszik. Csehi elmondta, hogy a megyei tanács költségvetésében reális a csökkenés, mivel az ő büdzséjük nem egészül ki a fejkvótával. A meghatározott költségvetés az idei évben érdekes adatokat tartalmaz, hiszen van olyan települése, ahol több százezer lejjel kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint tavaly. A támogatás csökkenése abból adódhat, hogy az illető település nem hajtotta be a helyi adókat, ezért büntetőpontot kapott, de az is előfordul, hogy nagyobb a gazdasági élet az illető településen, így kevesebb az az összeg, mellyel támogatják az önkormányzatot, magyarázta Csehi. A tanácselnök példaként Halmi községet említette, ahol az önkormányzat a tavalyihoz képest 59%-kal több pénzből gazdálkodhat, míg Vetés község költségvetése 62%-kal, Mezőfényé pedig 45%-kal csökken az előző évihez képest.

 

Nem kértek támogatást

A Szatmár Megyei Tanács az idei esztendőben 16 millió lejből gazdálkodik a tavalyi 18 millió lejhez képest, tudtuk meg Csehitől, aki elmondta, hogy a tanács költségvetése még most alakul, az azonban bizonyos, hogy egymillió lejt tartalékalapban hagynak. A fennmaradó összeget úgy osztják le az önkormányzatoknak, hogy az EU-s finanszírozású projektek önrészét fedezni tudják, ugyanakkor a helyi kezdeményezésű terveket is igyekszik támogatni a megyei tanács. Csehi elmondta, minden polgármestert megkértek, hogy kérvényezze mennyi pénzre lenne szüksége az idei esztendőben. Az igényelt pénzösszeg tízszerese a rendelkezésre álló költségvetésnek, azonban meglepetéssel is találkoztak, hiszen Csanálos és Érkávás községek polgármesterei írásban adták a megyei tanács tudomására, hogy az idei esztendőben egyetlen banit sem igényelnek, mivel nincs egyetlen olyan projektjük sem, mely finanszírozásra szorulna.

 

 

Községek költségvetése

 

Önkormányzat 2011-es 2012-es Arány 2011-hez viszonyítva

Szatmárnémeti 639 000 377 000 59 %

Nagykároly 161 000 114 000 70,8 %

Erdőd 1 612 000 1 424 000 88,3 %

Sárközújlak 1 193 000 796 000 66,7 %

Avasfelsőfalu 145 000 104 000 71,7 %

Tasnád 699 000 782 000 111,9 %

Ákos 522 000 525 000 100,6 %

Egri 345 000 320 000 92,8 %

Érendréd 661 000 561 000 84,9 %

Apa 698 000 656 000 94 %

Batarcs 1 296 000 1 052 000 81,2 %

Béltek 702 000 704 000 100,3 %

Börvely 782 000 801 000 102,4 %

Bikszád 1 585 000 1 136 000 71,7 %

Berekszó 641 000 563 000 87,8 %

Bogdánd 742 000 741 000 99,9 %

Batiz 203 000 220 000 108,4 %

Kányaháza 1 046 000 1 107 000 111,9 %

Komorzán 712 000 696 000 97,8 %

Kálmánd 237 000 234 000 98,7 %

Kaplony 798 000 696 000 87,2 %

Érkávás 686 000 581 000 84,7 %

Csaholy 355 000 387 000 109 %

Avasújfalu 403 000 523 000 129,8 %

Csomaköz 266 000 228 000 85,7 %

Királydaróc 560 000 406 000 72,5 %

Borválaszút 649 000 519 000 80 %

Kolcs 981 000 865 000 88,2 %

Szamosdob 649 000 684 000 105,4 %

Pusztadaróc 438 000 614 000 140,2 %

Mezőfény 20 000 11 000 55 %

Kisgérce 934 000 862 000 92,3 %

Halmi 266 000 423 000 159 %

Hadad 771 000 719 000 93,3 %

Homoród 392 000 361 000 92,1 %

Lázári 1 696 000 1 485 000 87,6 %

Aranyosmeggyes 1 437 000 1 242 000 86,4 %

Mikola 1 026 000 693 000 67,5 %

Majtény 895 000 973 000 108,7 %

Udvari 1 131 000 855 000 75,6 %

Avasújváros 749 000 600 000 80,1 %

Pálfalva 860 000 803 000 93,4 %

Mezőpetri 196 000 173 000 88,3 %

Szilágypér 324 000 263 000 81,2 %

Piskolt 600 000 588 000 98 %

Remetemező 327 000 361 000 110,4 %

Kökényesd 365 000 366 000 100,3 %

Ráksa 891 000 633 000 71 %

Szaniszló 659 000 681 000 103,3 %

Tasnádszántó 473 000 413 000 87,3 %

Érszakácsi 267 000 291 000 109 %

Sződemeter 343 000 318 000 92,7 %

Szokond 602 000 380 000 63,1 %

Szopor 946 000 651 000 68,8 %

Nagytarna 696 000 753 000 108,2 %

Krasznaterebes 314 000 358 000 114 %

Mezőterem 469 000 430 000 91,7 %

Tartolc 387 000 312 000 80,6 %

Turc 1 871 000 1 758 000 94 %

Túrterebes 1 032 000 920 000 89,1 %

Csanálos 111 000 108 000 97,3 %

Szamosborhíd 337 000 320 000 95 %

Vámfalu 620 000 697 000 112,4 %

Vetés 58 000 22 000 37,9 %

Szatmárhegy 684 000 619 000 90,5 %