Csökkent a lakosság száma

Csökkent a lakosság száma
A népszámlálás első, részleges adatait nyilvánosságra hozta az Országos Statisztikai Hivatal, melyből kiderül, hogy hazánk lakossága 2,6 millióval, Szatmár megye lakossága pedig 38 ezer személlyel csökkent.

 

 

Az Országos Statisztikai Hivatal által közzétett első részleges népszámlálási adatokból kiderül, hogy hazánk állandó lakossága 19 042 936 fő, melyből 1 238 000 a magyar nemzetiségű személy, a legnagyobb lélekszámú kisebbséget alkotva. Tegnap a Szatmár Megyei Statisztikai Hivatal munkatársa, Grigorescu Ovidiu is bemutatta a megyénkre vonatkozó részleges népszámlálási adatokat, eszerint megyénk lakossága 329 079 fő, mely a 2002-es népszámlálási adatokhoz képest 38 202 személlyel csökkent. A megyében 119 286 háztartás, 141 044 lakás és 100 196 épület van. A 329 079 személyből 146 ezren városon, 183 100-an falvakon élnek. A lakosság közül 190 ezer személy (57,7%) román nemzetiségűnek vallotta magát megyénkben, 113 500 személy (34,5%) magyarnak, 17 500 személy (5,3%) romának, 5000 személy (1,5%) németnek, 1400 személy (0,4%) pedig ukránnak. Az országos statisztikai adatokat elemezve kiderül, hogy a magyarság Hargita (84,8%) és Kovászna (73,6%) megyékben alkot többséget. Ezen kívül jelentős magyar nemzetiségű lakosság él Maros (37,8%), Szatmár (34,5%), Bihar (25,2%) és Szilágy (23,2%) megyékben. A magyar kisebbség után a második legnépesebb közösséget a romák alkotják, akik a lakosság 3,2 százalékát teszik ki. Számuk 619 ezer, ami növekedést jelent a tíz évvel ezelőtti 535 140 főhöz képest. A német kisebbség 73 százaléka Temes (8500 fő), Szatmár (5000 fő) és Szeben (4100 fő) megyékben él.

A magyarság aránya változatlan

Grigorescu elmondta, Szatmár megyében a népszámlálóbiztosok 329 079 személyt írtak össze, ám a lakosságnyilvántartási hivatal adatai szerint a megyében 391 ezer személy van. A szakember nem tudta mivel indokolni ezt a nagy különbséget, mivel nincs arra vonatkozó adata a hivatalnak, hogy hány személy dolgozik külföldön. Amit viszont számszerűen tudott, hogy a népszámlálás során 1658 ingatlanban nem találtak egyetlen személyt sem otthon. Megyei viszonylatban csökkent a lakosság száma, hiszen a 2002-es népszámláláskor 367 281 személy tartottak nyilván. A legdrasztikusabb csökken Szatmárnémetiben tapasztalható, itt a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest, az akkori 115 142 lakosról 94 948 személyre csökkent a lélekszám. Növekedett viszont az épületek száma, hiszen 2002-ben a megyében 94 927 épületet tartottak számon, 2011-ben pedig 100 196 épületet írtak össze.

 

Drasztikus csökkenés

Csehi Árpád Szabolcs, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke a hivatalos statisztikai adatok láttán elmondta, arányaiban nem csökkent a megye magyarsága az elmúlt tíz év alatt, hiszen kevesebb mint egy százalékkal csökkent a magyar lakosság száma 2002-höz viszonyítva. A vidéki településeken nem tapasztaltak csökkenést, Szatmárnémetiben viszont pár százalékos csökkenés következett be. Csehi rámutatott, nemcsak a magyarok, hanem a románok aránya is csökkent megyeszerte mintegy 1,5 százalékkal. Egyedül a roma lakosság aránya növekedett a megyében, mely a természetes szaporulattal és az identitás erősödésével is magyarázható. Az adatokat elemezve Szatmárnémetiben mondható drasztikusnak a lélekszám apadása, így aztán Szatmár megyében egyetlen olyan város sincs, ahol a lakosság száma elérné a 100 ezret. Erdődön is érdekes helyzet alakult ki, hiszen a magyar lakosság aránya 18,6 százalékot tesz ki, míg a roma lakosság 16,1 százalékra nőtt. Amennyiben az eredmények véglegesek maradnak, akkor Erdődön a magyarság elveszítheti a kisebbségi nyelvhasználati jogot, mondta Csehi. A lakosság számának csökkenése Szatmár megyében és Szatmárnémetiben is maga után vonja majd a tanácsosok és az alkalmazottak számának csökkenését is, ám ez az idei évi választásokat még nem érinti, hangsúlyozta az elöljáró.

 

Népszámlálási adatok

 

Önkormányzat Összlakosság Román Magyar Roma Német Ukrán

 

Szatmár megye 329 079 189 991 113 541 17 513 4986 1397

Szatmárnémeti 94 948 55 904 35 723 1278 1002 164

Nagykároly 20 181 8098 11 054 473 476 17

Erdőd 5889 3487 1098 950 282 4

Sárközújlak 6639 2359 4039 215 7 19

Avasfelsőfalu9881 9313 288 191 4 5

Tasnád 8411 4301 3046 961 67 8

Ákos 2792 780 1239 760 4 –

Egri 1975 559 1264 – – 149

Érendréd 2451 1205 1071 172 – –

Apa 2575 1837 327 375 – –

Batarcs 3612 3158 429 25 – –

Béltek 3147 1120 1031 592 382 14

Börvely 3331 1035 2083 206 4 –

Bikszád 6340 6274 24 34 – –

Berekszó 2424 2424 – – – –

Bogdánd 2865 1034 1668 161 – –

Batiz 3526 2521 197 167 – 12

Kányaháza 4686 4638 4 30 – –

Komorzán 2304 2304 – – – –

Kálmánd 1406 70 907 101 316 –

Kaplony 3027 95 2736 120 74 –

Érkávás 2350 1098 827 421 – –

Csaholy 1573 1046 525 – – –

Avasújfalu 5560 5456 4 – – –

Csomaköz 1401 131 939 67 262 –

Királydaróc 2150 1193 527 350 4 76

Borválaszút 2513 2226 93 171 20 –

Kolcs 3751 1736 1966 33 3 5

Szamosdob 2697 1684 556 359 – 96

Pusztadaróc 3760 206 3297 256 – –

Mezőfény 1836 69 1267 104 389 –

Kisgérce 3299 3239 18 41 – –

Halmi 4845 2850 1821 145 19 –

Hadad 3047 770 2107 147 22 –

Homoród 1735 1554 47 77 18 –

Lázári 5373 786 4376 182 8 4

Aranyosmeggyes 6526 5034 1012 458 6 –

Mikola 3424 1203 1321 313 – 578

Majtény 4205 2307 1163 416 196 91

Udvari 4817 3267 1170 358 14 –

Avasújváros 3754 1315 2413 19 – 3

Pálfalva 4739 1906 2291 510 16 –

Mezőpetri 1572 199 749 171 437 –

Szilágypér 1610 591 869 150 – –

Piskolt 3099 1841 785 463 8 –

Remetemező 2126 1985 12 127 – –

Kökényesd 2516 41 2047 423 – –

Ráksa 3013 3003 7 – – –

Szaniszló 3456 1544 1373 412 119 –

Tasnádszántó 2353 1266 785 300 – –

Érszakácsi 1161 437 569 146 – –

Sződemeter 1342 624 421 294 – –

Szokond 2543 1459 36 1026 21 –

Szopor 4187 2624 1097 445 14 –

Nagytarna 3679 3407 143 83 14 9

Krasznaterebes 1713 1190 95 386 38 3

Mezőterem 2144 908 563 454 218 –

Tartolc 3027 3027 – – – –

Turc 5307 5162 39 99 – –

Túrterebes 3587 963 2189 332 98 –

Csanálos 1450 153 816 121 359 –

Szamosborhíd 2029 1891 23 88 20 5

Vámfalu3358 2402 937 12 3 –

Vetés 4637 2253 1966 263 5 120

Szatmárhegy 3405 1429 1455 478 17 –