Csőcsere, akadozó autóforgalom

Csőcsere, akadozó autóforgalom
A munkaterület elkerítésével kezdődött el a fűtéscsövek cseréje a nagyváradi Fő utcán a barátok temploma előtt.


Eredetileg augusztus elején kellett volna elkezdődjön a hővezetékek felújítása a Barátok temploma előtt, és a kivitelezési határidő szeptember 10-e lett volna, de mivel csak most látnak hozzá a munkához, így értelemszerűen később is végeznek vele. Mostantól az elkövetkező időszakban figyelmesebben vezessenek a Sal Ferenc (Dunarea) és a Fő utca kereszteződésénél, és annak környékén, mert az elzárt munkaterület miatt sokkal nehézkesebb lett ott az autós közlekedés.

Stanel Necula, a hővezetékcserét megrendelő Hőszolgáltató vállalat főigazgatója lapunknak elmondta, hogy a vezetékcserét össze kell hangolni az önkormányzat által végzendő járdaszélesítési munkálatokkal. Ezért először kicserélik a vezetéket az útlevélosztálytól egészen a Barátok templomáig mintegy százhatvan méteren, itt összekötik az új vezetékeket a templom udvarán lévő hőközponttal, a vezetékeket homokkal befedik, a többi munkálat pedig az önkormányzatra vár. A csőcserét a temesvári Saem cég végzi, a kivitelezési határidő harminc nap, vagyis várhatóan szepttember végén fejezik be ezt a munkálatot, melynek költsége 86 ezer euró.

Kérdésünkre válaszolva Stanel Necula elárulta: távlati terveik között szerepel az, hogy a 4. számú fűtési hővezetéket is felújítsák a Sal Ferenc utcán. A nagyváradi önkormányzat által korábban kiadott közlemény értelmében annak érdekében, hogy semmi se akadályozza a Fő utcai munkálatokat, a Barátok temploma melletti taxiállomást átköltöztették az utca másik oldalára a 33-35 szám alatti épületek mellé. Miután kicserélik a hővezetékeket, a váradi önkormányzat által kijelölt kivitelezők veszik át a terepet, és mintegy másfél méterrel kiszélesítik a járdát a Barátok templomától a Körös áruház előtti térig, melynek felújítása lényegében megtörtént. A járdát ugyanolyan porfir és gránit burkolattal látják el, mint amilyen burkolatot a Körös áruház előtti tér is kapott. Ugyancsak a járdaszélesítési a munkálatnak a keretében, ami mintegy három hónapot vesz majd igénybe, kiépítik az esővízelvezetést, és a díszkivilágítást is. Ennek a munkálatnak a költségvetése 3.180 ezer lej.

Pap István