Csillagtöredékek, képek, jelképek

Csillagtöredékek, képek, jelképek
Nagyvárad – Tényszerű és szimbolikus megközelítés ötvöződik Daniela Krajčová azon alkotásain, melyek az Amikor látod a hullócsillagot című tárlat anyagát képezik. A kiállítás péntek délután nyílt meg.

A Visual Kontakt Egyesület Albacului utcai galériájában nyílt kiállítás anyaga legnagyobbrészt a fiatal, szlovákiai művész váradi tartózkodása alatt született.

Az egykori váradi gettó területét megörökítő egyik installáció Dávid-csillag formában elrendezett fotókból áll. A mintegy kétszáz képen a gettó határai körvonalazódnak, ahol egykor mintegy 27 ezer zsidó kényszerült lakni. Daniela Krajčová ezekre a fotókra festette rá az immár csak lelki szemeivel látott kerítést, melyek részei – szimbolikusan – szilánkokra szétesett sárga csillag formát kaptak. A nézőt a tényszerű és szimbolikus ábrázolás ötvöződése által több síkban is megszólító alkotásban a váradi gettó lerajzolt térképére tevődik rá a fotók által alkotott másik, Dávid-csillagot mintázó határvonal.

Jelek

A szimbolikus csillagtöredékek egy másik alkotásban is szerepet kapnak: az ezúttal átlátszó műanyagból létrehozott formát a művésznő kiállította és lefényképezte a gettó határának különböző pontjain. A kivetített fotók, valamint a szimbolikus forma maga egy újabb installációként szerepel a tarlaton.

Hasonló témát dolgoz fel az az alkotás is, melyen a Dávid-csillag szilánkjaiból horogkereszt áll össze. Egy másik alkotás Nagyvárad és Auschwitz közötti képzeletbeli utazásra hívja a nézőt. Az útvonal részét képező helységek nevei mellett ugyancsak többdimenziósan megjelenített Dávid-csillagok torzulnak el fokozatosan és változnak végül szvasztikává.

A tárlat anyagát egy, a váradi zsidók történetét elbeszélő film egészíti ki, illetve két másik, hasonló témát feldolgozó filmösszeállítás. Utóbbi kettő a szlovákiai Banská Štiavnica és Topoľčany városokban készült és ugyancsak múltat és jelent, tényeket és szimbólumokat ötvöz, mely a zsidók történelmére, a deportálásokra és mindennek a még látható jeleire hívják fel a figyelmet.

Neumann Andrea