Csilingelő hang, csengő-bongó lélek

Csilingelő hang, csengő-bongó lélek
Katonadalok, népdalok, egyházi dalok csendültek fel a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete által immár nyolcadik alkalommal megszervezett szerdai eurorégiós kórustalálkozón.

Szilágyi Ibolya, a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket – mint mondta, öröm számukra, hogy megszervezhették a kórustalálkozót, hozzájárulva ezzel is az összetartozás érzésének erősítéséhez, ezért köszönet illeti a Megyei Tanácsot az anyagi támogatásért és a Pro Universitate Partium alapítványt, melynek elnöke hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem dísztermében gyűlhessenek össze – de köszönet illeti a kórusok tagjait, a kórusvezetőket és nem utolsó sorban az egyesület tagjait is, akik hatékonyan járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

Serkentő erő

Az egyesület vezetője Biró Rozália szenátornak adta át a szót, aki elmondta: nagyszerű érzés Bukarestből hazajönni és csodálatos hölgyekkel és urakkal találkozni, akik tenni akarásukkal, meleg, adakozó szívükkel igazi példamutatók. Megtiszteltetés számára részt venni ezen a jelzésértékű rendezvényen, mely arra mutat rá: lehet együtt élni, gondolkodni, szervezni. Az énekszó, a muzsika serkentő erővel bír, azonban időnként elveszítjük a zenét az életünkből, nem jut eszünkbe csak úgy összeülni és énekelni. A kórustagok saját hangjukon szólnak, mégis összhangban a többiekkel – ő maga is egymás másságának elfogadását szokta kihangsúlyozni az RMDSZ épülő nőszervezetei számára is. Egyúttal kiemelten köszönetet mondott a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének, illetve az egyesület elnökének, hiszen „ők a mag, akik köré az egész szerveződik”. Megbecsülendőek azok, akiknek van erejük mindehhez, hiszen a közösség attól az, ami, hogy mi magunk is ott vagyunk.
Visszaemlékezett arra, amikor a debreceni egyesületnél kérdezősködött, hogy hogyan is kell egy nyugdíjas egyesületet működtetni – azóta az egyesület újszülöttből szárnyaló felnőtté vált. Mivel az elkövetkezendő években kevéssé valószínű, hogy óriási támogatás érkezzen a nyugdíjas egyesületek irányába, nekik maguknak kell megtanulniuk, hogy összefogva miképp lehetnek sikeresek. Bízik benne, folytatta, hogy sok év múltán is lesz egyesület és lesz közösségi magyar élet, hiszen pont ez a céljuk. Végül sok sikert kívánt – a csilingelő hang mellé csengő-bongó lelket is, hogy a batyúba örömmel tegyék az egymáshoz tartozás cipóját.

Ének

Molnár Ferencné Rózsa, a Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke szólt ezt követően a jelenlévőkhöz – kihangsúlyozta, mennyire fontos, hogy nyugdíjas korukban egy közösséghez tartozzanak, és azt, hogy a legszebb, amikor a fiatalokat maguk mellé veszik énekelni.
Az első fellépő a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Kórusa volt, mely Boros Beatrice vezetésével katonadalokat, illetve egyházi műveket adott elő – ez utóbbiak egyikét maga a kórusvezető szerezte, végül pedig elhangzott az Éljen a barátság című, kétszólamú kórusmű, mely a minden évben megtartott koncert mottója is.
A Romániai Magyar Nyugdíjasok Szövetségének Bíborka nevű kórusa következett, majd a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének Népdalköre lépett fel. A Székelyhídi Búzavirág Népdalkör, illetve a Nagyszalontai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete kórusának előadásával folytatódott a találkozó, ezt követően pedig a Biharugrai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Népdalkörének előadása következett. Végül Gyetvai Zoltán, a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének tagja elénekelte a Szeressük egymást gyerekek című számot, a jelenlévők pedig csatlakoztak hozzá. A találkozó az Arany János kollégiumban elfogyasztott ebéddel ért véget.

Neumann Andrea