Csíkszeredai tüntetés a magyar intézményvezetők menesztése ellen

Több mint tízezren tüntettek péntek
este Csíkszeredán a székelyföldi
közintézmények magyar vezetőinek
leváltása ellen.


A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ)
és az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) szervezte
megmozduláson egy kiáltványt is
felolvastak az “etnikai
tisztogatás
nak” nevezett
jelenség ellen, amelyet egyházi
képviselők is aláírtak.

A nyilatkozat szerint nem értenek egyet a
közintézmények vezetőinek
leváltását elrendelő
kormányrendelettel, amely a
székelyföldi intézmények
magyartalanításának eszköze,
ugyanakkor a leváltott személyek
visszahelyezését követelik. A
dokumentum azt állítja: “a központi
és helyi állami
intézményekben biztosítani kell az
etnikailag arányos képviseletet. Hargita
megye magyarsága a maga 85
százalékos arányában kell,
hogy jelen legyen a közintézmények
vezetésében. Az
intézményvezetőknek ismerniük
kell a magyar nyelvet a magyar
többségű megyékben.”

Az RMDSZ és az
EMNT magyar és
kisebbségellenes
megnyilvánulásként
értékeli az
intézményvezetők
leváltását és
visszautasítják a magyar
identitástudat ellen irányuló
törekvéseket.

A dokumentum úgy fogalmaz: “Nemzeti
közösségünk
önkormányzati és
önrendelkezési jogait
érvényesíteni kell,
beleértve a magyar többségű
régiók területi
autonómiáját.” A
csíkszeredai nyilatkozat a nemzeti
kisebbségek anyanyelvének hivatalos
nyelvként való használatát
követeli helyi és regionális
szinten.

A román kormány múlt
hónapban hozott egy olyan rendeletet, amely
országos szinten megszüntette a megyei
közintézmények vezetői
funkcióit jelenlegi formájukban,
és új jogköröket jelölt ki
az igazgatók számára. Ez
lehetővé tette az előző
kormány idején versenyvizsgával
alkalmazott vezetők menesztését,
és új vezetők politikai alapon
történő kinevezését.
Ezek között vannak az RMDSZ
volt koalíciós partnere, a Nemzeti
Liberális Párt képviselői
is.

Az RMDSZ etnikai tisztogatási
kísérletnek minősítette a
kormány kezdeményezését,
mivel annak nyomán a magyar
többségű megyékben is a
kormánypártok felülről
kinevezett emberei foglalhatják el a
közintézmények igazgatói
és igazgató-helyettesi
tisztségeit, Székelyföld
esetében pedig a magyar szakemberek
helyébe román nemzetiségűeket
ültettek.