Csíksomlyói viseletbe öltöztetik a brüsszeli pisilő kisfiút

Csíksomlyói viseletbe öltöztetik a brüsszeli pisilő kisfiút

 

Hargita Megye Tanácsa április 20-án az Oklánd községhez tartozó Homoródújfaluban tartotta soros havi ülését, amelyen a lakosságon kívül részt vettek az oklándi egészségügyi szűrőprogramot vezető Bács-Kiskun megyei orvosok, valamint a Légy a megye vezetője programba benevezett diákok, akiket díjaztak, és kihirdették közülük a nyertest, Ladó Tihamért, a csíkszeredai Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont tanulóját. A megyei tanács kitüntette Oklánd község jelentős közéleti szerepet vállaló lakóit is: Szőcs Istvánt és nejét, Szőcs Katalint, valamint Cseke Rozáliát Márton Áron-emlékéremmel díjazták, Majláth Gusztáv Károly-emlékéremben részesült András József pedagógus, Kájoni János-díjat kapott Forrai Tibor, továbbá Önzetlenség Díjban részesült Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Mócza György aneszteziológus és dr. Svébis Mihály sebész főorvos.

Az ülésen a testület határozott arról is, hogy a Hargita Megye Tanácsa Facebook-oldalán tartott szavazáson legtöbb voksot kapó csíksomlyói népviseletbe öltöztessék május 14-én Brüsszelben a Manneken Pis szobrot. Az internetes szavazás arról szólt, hogy a székely ruha melyik változatába öltöztessék a pisilő kisfiú szobrát, a felhívásra 21 Hargita megyei település küldte be a viseletéről szóló ismertetőt. Az akció szervezője a brüsszeli Székelyföldi Képviseleti Iroda, amelyet Hargita és Kovászna megye tanácsa működtet Maros megye bevonásával. P. Buzogány Árpád történész ismertette a tervezett eseményt és a benevezett székely népviseleteket, köztük a nyertes csíksomlyói viseletet.

Borboly Csaba tanácselnök az üléssel kapcsolatos nyilatkozatában a napirendi pontok közül kiemelte a Hargita Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Igazgatóság most elfogadott idei költségvetését, amely által a védett gyermekek és fiatalok, a szülőotthonokban védett anyák, valamint hivatásos nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek jogait biztosítják. Ezenkívül 10 000 lejes támogatásban részesülnek a bögözi tűzoltók, a költségvetés-kiigazítás során pedig Gyergyószentmiklósnak 50 000, Balánbányának 40 000, míg Bélbor, Salamás és Várhegy önkormányzatának 30–30 000 lej kiutalásáról döntöttek. Elfogadták továbbá a homoródfürdői ivóvíz- és csatornahálózathoz tartozó javak koncesszióba adását a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Társulásnak, A hegyimentés korszerűsítése Hargita megyében elnevezésű projekt keretében a Hargita megye tulajdonában levő ingatlanok, alapeszközök és leltári tárgyak ügykezelésbe adását Hargita Megye Tanácsa Hegyimentő Közszolgálatának, és jóváhagyták a megyei tanácsnak a fiatalok elhelyezkedését célzó, a Sapientia egyetemmel közösen lebonyolítandó 2012. évi programját.