Csendes tanévnyitó Hegyközcsatárban

Csendes  tanévnyitó  Hegyközcsatárban
A szokásostól eltérően csendes megnyitó ünnepség keretén belül kezdődött el az új tanév a hegyközcsatári iskolában, hiszen az új rendelkezések alapján előkészítő osztály is indul idéntől.

A hegyközcsatári Benedek Elek I-VIII osztályos Általános Iskola udvarán nagy volt a nyüzsgés szeptember 17-én,  reggel, hiszen egy új tanév vette kezdetét. A gyerekeket elkísérték a szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek, a kis elsősök és a nulladik osztályosok akik ma lépték át az iskola kaput izgultak egy kicsit, de lassan oldódott a feszültség, hiszen nagyobb társaik szeretettel fogadták őket. Mindig különös varázsa van a tanévnyitó ünnepségeknek. A diákok félig még a nyári élmények hatása alatt állnak, nem nagyon akarják elhinni, hogy már véget is ért a júniusban még olyan hosszúnak tűnő nyári szünet. Mégis örülnek annak, hogy újra látják az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, és persze kíváncsian várják az új tanerők bemutatkozását.

Évnyitó ünnepség

Az új tanév mindig új reményekkel, új tervekkel indul tanár és diák számára egyaránt. Az oktatásban történő változások, az egyre súlyosbodó megszorítások sok iskola életét keserítik meg. Sokakban ott a kérdés: milyen tanévünk lesz? Mit várunk, mit várhatunk az új tanítási esztendőtől? Bárhogyan változnak a korok, bárhogyan változik a közoktatási törvény, a pedagógusoknak a magas színvonalú oktatás a feladatuk, az iskola pedig nemcsak a tanítás, a szakmai tudás elsajátításának színtere, hanem élettér, ahol ifjak nevelkednek. Az udvaron felsorakozott diákok fegyelmezetten hallgatták végig Orosz Erika igazgatónő köszöntő szavait aki maga is most kezdi el igazgatói és nevelői teendőit ebben az iskolában. Az új igazgató kedves szavakkal szólt minden osztályhoz, óvónőhöz, tanítóhoz és tanárhoz egyaránt, majd bemutatta az iskola új tanerőit is. Az első osztályosok készültek a tanévnyitóra, mint mindig, szép verseket mondtak és virágokkal halmozták el nevelőiket és az új igazgatót.

Köszöntő beszédek

A bemutatkozásokat követően Vitályos Barna Hegyközcsatár polgármestere köszöntő beszédet mondott a gyerekekhez, nevelőkhöz, szülőkhöz, amelyet saját iskolai élményével kezdett, majd a következőket mondta: „…gyerekek, ti ma még diákként, majd később fiatal felnőttként próbáltok megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak, azért egyet sose feledjetek el azt, hogy vannak olyan örökérvényű értékek, mint az emberszeretet, becsület, szorgalom, szolidaritás, vagy éppen édes anyanyelvetek, amelyet mindenek felett, a változó, mulandó és születő ismeretek, készségek és járatosságok felett is keresnetek , vigyáznotok, őriznetek kell!” – mondta a polgármester. A tanévnyitó ünnepség egy közös áhítattal folytatódott, amelyen Miklós Csaba református lelkipásztor értekezett, „… az időnek értéke van, amelyet visszaszerezni nem lehet, ezért értékes az idő, ez egy kincs amelyet az Úr Isten adott,… a tegnap az történelem, a jelent éljük, a jövőt pedig nem ismerjük, az az igazi bölcs aki megtalálja Isten útját”- magyarázta a lelkipásztor.

A tanévnyitó ünnepségen jelen volt a helyi rendőrőrs parancsnoka Duma Liviu őrsparancsnok is aki elmondta, hogy a rendőrség nagy figyelmet fordít a gyerekek biztonságos és fegyelmes környezetére a tanintézetekben, hiszen a gyerekek védelme elsőbbséget élvez a hatáskörükben. Felhívta a tanügyi káderek, szülők figyelmét a gyerekekre leselkedő veszélyekre, hiszen a veszély mindig ott leselkedik mindnyájunkra főleg a gyerekekre ezért a megelőzésre nagy hangsúlyt kell fordítani. A köszöntő beszédeket követően bemutatkoztak a „nagyovisokból” lett „kisiskolások”, Orbán Adél óvónő kíséretében, akik egy-egy szép verssel köszöntötték iskolájukat és az őket majd négy éven át oktató, Bondár Éva tanítónőt, a nulladik osztályt Karácsony Éva nevelő fogja felkészíteni az első osztály megkezdésére. Ezt követően a nagyok köszöntötték az elsősöket miután mindenki bevonult az osztálytermekbe, hogy megejtsék az első osztályfőnöki órát illetve szülőértekezletet.

Tóth Zsigmond