Csendes nap Nagyváradon

Csendes nap Nagyváradon
Nagyvárad – Január 15-én szombaton csendes napot tartott a CE-Szövetség a szervezet nagyváradi központjában.

Az ország több megyéjéből érkező református hívek zsúfolásig megtöltötték szombaton a CE-Szövetség nagyváradi központjának gyülekezeti termét, ahol Nagy József feketegyarmati lelkipásztor, a CE- Szövetség elnöke és Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor vezették a csendes napot. „A hagyomány az, hogy minden hónapban megszervezzük ezt a csendes napot, a januári alkalom általában Bihar megyében szokott lezajlani. A csendes napon mindig a helybeli lelkipásztor vezeti be az alkalmat, utána közös hozzászólás és bizonyságtételek következnek. A közösség kérésére mindig megbeszéljük, hogy milyen bibliai könyvet szeretnének tanulmányozni, most a korintusbekiekhez írott első levél harmadik részét vesszük át. Nagyon sok helyről jönnek alkalmainkra, a mai napon is jöttek hívek a Szilágyságról, Zilahról, Varsolcról, Perecsenyből” – mondta Nagy József az esemény megkezdése előtt, hozzátéve, hogy nem csak református híveket, de más egyházak tagjait is szívesen látják a csendes napokon.

Találkozó

Nagy József elárulta, hogy a csendes napokat 1948 óta folyamatosan megszervezték Romániában is, ez a tevékenység csak 1958 és 1965 között szünetelt, míg a szövetség lelkipásztorait börtönbe zárta a román hatalom. A lelkipásztor hozzáfűzte, hogy a hivatalos egyházi vezetés nem mindig nézte ezt jó szemmel a CE Szövetség tevékenységét, de mint mondta, remélhetőleg mostmár rendeződnek a viszonyok. „Volt egy beszélgetésünk a héten (a múlt héten – szerk. megj.) a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökségének vezetőségével, ahol jeleztük, hogy a mi álláspontunk egyszerű: ahogyan a CE- Szövettség és más szövetségek az egyházon belül világos, egyértelmű szabályzattal természetes módon működnek Kárpátalján, Írorszában, Németországban, úgy működjön itt is, hiszen mi nemzetközileg elismertek vagyunk, csak épp itt az országban van probléma. Az egyházi hatalom féltve őrzi a maga által megszerzett pozícióit, és elfelejti azt, hogy a CE- Szövetség sohasem pozíciókra tör, hanem szeretné a hitet ébren tartani.” – fejtette ki Nagy József.

Nincs identitászavar

Arra a kérdésünkre, hogy mi a véleménye Csűry István püspök azon aggályával kapcsolatban, miszerint a szövetség szabályzatában nincs rögzítve az, hogy ez a szervezet a református egyház kebelén belül működik, Nagy József ezt válaszolta: „A CE-Szövetség alapszabályzatában mindig is benne volt az, hogy a református egyház hitvallásai szerint működik. Mi több, a kommunizmus idejében a letartóztatott lelkipásztorokat azzal vádolták, hogy a református egyházon belül működő ébredési szervezetet működtetnek. A CE-Szövetségben nem kérdés az identitás: egyértelműen le van fektetve a szabályzatunkban, hogy a református hitelvek és a szentírás szerint működő szervezet vagyunk.” Nagy József a magyarországi református egyház missziói szabályzatát említette pozitív példaként ebben az összefügésben, kiemelve azt, hogy az említett szabályzat kimondja: a református egyház magáénak tekinti és együttműködik mindazon szervezetekkel, egyesületekkel, melyeket a gyülekezeti tagok hoztak létre, és amelyek az egyház javát szolgálják. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a CE-Szövetség közötti nézeteltérések rendeződésének egyik jeleként emelte ki Nagy József azt, hogy Csűry István támogatásáról biztosította a CE szövetséghez tartozó lelkipásztorok evangelizációs munkáját.

Pap István