Cselekedjük azt, amit hiszünk

Cselekedjük azt, amit hiszünk
Nagyvárad- A katolikus egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja, melyet vasárnap délelőtt a Bazilikában is megtartottak. A szentmisét a megyés püspök mutatta be, Kovács F. Zsolt atya prédikált.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: az évközi 34. vasárnap a katolikus egyházi év utolsó vasárnapja, vagyis Krisztus Király ünnepe. Miután egy éven keresztül megünnepeltük megváltásunk fő eseményeit, ezen a napon Krisztus áll előttünk, akit királynak mondunk, mivel ő az egyedüli olyan hatalom képviselője, mely megmentheti a világot, a szeretet, a megbocsátás és az új lehetőségek hatalmáé. Ezeket élte meg és tanította, és arra buzdít bennünket ma is, hogy legyünk mi is a szeretet hírnökei, figyeljünk oda egymásra, haladjunk és vezessük embertestvéreinket az Isten felé irányuló úton.
A főpásztor ugyanakkor azt is felidézte, hogy a most befejeződött egyházi év a szeretetszolgálatnak volt szentelve az egyházmegyében, annak érdekében, hogy érzékeltessük magunk és a világ előtt, mennyire égető fontosságú, hogy észrevegyük a szenvedést, a nyomort, és fellépjünk a bajokkal szemben, lehetőségünkhöz mérten segítsük a rászorultakat. Legyünk nyitottak továbbra is azok iránt, akik ezt igénylik, hiszen Krisztus Király is erre tanít minket- nyomatékosította.

A szeretet törvénye

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Prédikációjában dr. Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója párhuzamba állította azokat a mulandó, ma virágzó, de holnap megbukó és feledésbe merülő birodalmakat, császárságokat, történelmi folyamatokat, melyeknek hátterében tulajdonképpen az uralkodói rendszerek átmentése, illetve a hatalom iránti vágy áll, Krisztus más alapokon nyugvó, nem politikai elméletek vagy emberi logika szerint működő királyságával, melynek alapja a szeretet törvénye. Hangsúlyozta: ennek a királyságnak vagyunk mindannyian az igazi tagjai, polgárai, mi tartjuk fenn a szívünkben, az egymás közti viszonyaink által akkor, ha enni adunk az éhezőknek, inni a szomjazóknak, meglátogatjuk a betegeket és felöltöztetjük a ruhátlanokat.
Úgy fogalmazott a tisztelendő: Krisztus Király törvénye nem ideológia, szokásjog vagy hagyomány, hanem cselekedet, a szeretet gyakorlása, az egymáshoz fűződő szoros viszony. „Higgyünk abban, amit cselekszünk, és cselekedjük azt, amit hiszünk”- tanácsolta.

Ciucur Losonczi Antonius