Csángó-vezetőkkel tárgyalt Szili Katalin

Budapest – A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetőit fogadta budapesti hivatalában dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke. A csángó-vezetők azon kérésüknek adtak hangot, hogy „a csángó-kérdést a maga súlyában kezelje a magyar nemzeti politika”.

Solomon Adrián, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (CSMSZ) elnöke, Hegyeli Attila, az oktatási program vezetője, valamint a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány és a Csángómagyarokért Egyesület képviselői arra kérték Szili Katalint, közvetítse a magyar kormány felé azon kérésüket, hogy növeljék az oktatási programnak nyújtott támogatást. Mint mondották, erre azért van szükség, hogy növelni tudják a jelenlegi 1400-as gyereklétszámot, mivel Csángóföldön 7600 gyereket nem tudtak még bevonni az oktatási programba. A CSMSZ összeállított és átnyújtott a jelenlevőknek egy információs anyagot, melyben a csángó oktatási program bővítését, közösségi házak létrehozását, Csíkszeredában szórványkollégium, Bákóban kulturális központ létesítését tüntették fel prioritásként. A találkozón jelen volt Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Külügyi és Európa-ügyi, valamint Kulturális és Oktatási albizottságainak társelnökei, illetve dr. Szabó Béla csíkszeredai főkonzul.

Szili Katalin ígéretet tett arra, hogy levélben fordul a magyar kormányhoz a csángóföldi támogatások ügyében és kifejezte azon óhaját, hogy rész szeretne venni a keresztszülő programban. Javaslatára a házelnök asszony és a társelnökök 2008 tavaszára csángóföldi látogatást terveznek.