Csángó gyerekek olasz anyanyelvvel?

Pusztnán olyan gyerekeket irattak be az olasz anyanyelv órákra, akik nem Olaszországban születtek, s természetesen egy szót se tudnak olaszul. A helyi római katolikus plébános és az iskola igazgatónőjének rábeszélése folytán még 2007 tavaszán összegyűjtöttek néhány kérvényt (az MCSMSZ-nek a mai napig sem sikerült kideríteni, hogy pontosan hányat és mely gyerekek nevére szólnak azok).

Aztán hosszú hónapokig csend volt, sőt szeptemberben megkezdődött az iskola olasz órák nélkül. Megnyugodtunk, gondoltuk, hogy a hatóságok belátták ennek az egész helyzetnek az abszurditását: Pusztinán nincsenek, nem lehetnek olasz anyanyelvű gyerekek. De 2007 november 9-én 11 órakor mégis megtartották az első olasz anyanelvi órát a pusztinai iskolában. Az olasz nyelvtanár természetesen azonos a román nyelv és irodalom tanárral. Szövetségünk és a gyerekek szempontjából nem az a gond, hogy olaszul is tanulnak, hanem az, hogy azoknak, akik olaszul tanulnak az iskolába, azoknak a törvény is tíltja a magyar nyelvórákat, hiszen nem lehet két anyanyelve egy gyereknek (a román államnyelv mellett). Tiltakozunk a magyar anyanyelv ezen ravasz módszerrel való kiszorítása ellen. Az “olasz anyanyelvű” gyerekek egyelőre eljárnak magyarórára, igaz csak iskolán kívüli formában, hiszen az iskolai órákat tiltja az igazgatónő számukra. Vannak olyan gyerekek is akik iskolai magyar anyanyelvi órákra egyáltalán nem is voltak beiratkozva.

(csango.eu)