Csángó és székely termékek erősíthetnék egymást

Hargita megye – Székelyek és csángók intézményes kapcsolatairól, együttműködéséről beszélt Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsa és az RMDSZ Országos Elnökségének képviseletében április 9-én a pusztinai Magyar Házban, a Tanácskozás Csángóföldön elnevezésű háromnapos konferencián.

– Az RMDSZ részéről azok, akiknek volt lehetőségük rá, tettek a csángómagyarokért. Az új Csángó Cselekvési Terv, amelynek a kidolgozását tűzte ki célul az április 7–11. közötti csángóföldi tanácskozás, hasznos segítség lehet abban, hogy eszköztáraikat a jövőben még inkább a programhoz tudják igazítani, annak kiteljesítése érdekében – nyilatkozta a megyei tanács elnöke.

Borboly Csaba megosztotta a jelenlévőkkel a Hargita megyei tapasztalatokat, amelyek másoknak is segítségükre lehetnek. Hargita Megye Tanácsán belül közel másfél éve működik csángó munkacsoport, amely odafigyel az igénylésekre, felkérésekre, és javaslatokat is tesz a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének, illetve a Bákó megyei RMDSZ-nek. A tanácselnök szerint Székelyföldnek mint belső anyaországnak nemcsak a szórványközösség felé lehet meghatározó a szerepvállalása, hanem a csángó közösség irányában is. A szórványprogram példáján keresztül Borboly kifejtette: ha nem is pénzbeli támogatásban, de a hiánypótló kapcsolatok kialakításában tudnak szerepet és felelősséget vállalni. Úgy gondolja, hogy minden székelyföldi intézménynek szinte az élet minden területén lehet a csángó programmal kapcsolatos tevékenysége, ezek azonosítását javasolta.

Hargita Megye Tanácsa az elmúlt másfél évben a Hargita Könyvkiadón keresztül könyvbemutatókkal és könyvkiadással támogatta a csángómagyarokat, fotókiállítást, falunapokat, Csángó Napot, tapasztalatcseréket, diáktáborokat szervezett és támogatott, részt vett a gyímesközéploki A Tatros Forrásánál Csángófesztivál és a Csángó Hagyományőrző Ház avatójának szervezésében, továbbá egy éve támogatja a Hargita megyében tanuló csángó diákokat. Elindult a csángó települések polgármestereivel való rendszeres egyeztetés, képzésekkel, mezőgazdasági tanácsadással segítik őket, kiemelten foglalkoznak a gyímesbükki közösség problémáival.

A megyei tanács elnöke előadásában kiemelte a gazdasági szintű együttműködés fontosságát is. Szerinte a székely termékek sikeres értékesítéséhez hasonlóan a csángó termékek is kellő haszonnal értékesíthetők lehetnek. Mint elmondta, már elindult egy ilyen együttműködési folyamat a kósteleki gazdákkal, akik a hagyományos székely termékek havonta megszervezett vásárának rendszeres és sikeres résztvevői. Ezeken a vásárokon való részvételre biztatja a többi csángó termelőt is, mert az a mezőgazdasági termékek értékesítésén túl közösségerősítő szereppel is bírhat. A vásárokon való részvétel Borboly szerint egy kis kiindulópontja lehet egy nagyobb folyamatnak, amelynek eredményeként a csángó termékek a székely termékekhez hasonlóan, akár egymást erősítve jelenhetnének meg a nemzetközi piacon is. A tanácselnök felajánlotta a székely termékek értékesítése kapcsán szerzett tapasztalataik átadását, és javasolta, hogy a  készülő cselekvési tervbe a csángó termékek értékesítését is foglalják bele.

Borboly Csaba felajánlotta a megyei tanács segítségét pályázatok írásához, valamint egyenlő felek közti egyezségen alapuló partnerséget a kommunikációs vagy bármilyen más projektek megvalósításához.