Családias hangulatú ünnepség

Családias hangulatú ünnepség
Szatmár megye – Szombaton és vasárnap kerültek megrendezésre ebben az évben a Károli Gáspár Napok, melyeknek idén Nagykároly adott otthont. Az ünnepségekre a református templomban került sor.

A Belvárosi és Kertvárosi Egyházközségek voltak a szervezői az idei Károli Gáspár Napoknak. Az esemény immár a nyolcadik volt a megrendezések sorában. A nyitó ünnepségre szombat délután 19.30–tól került sor a református templomban. A megnyitó ünnepségen a meghívottakon kívül, magasrangú egyházi képviselők, politikusok, polgármesterek voltak jelen.

Tukacs József üdvözlő szavai után, Bekő Tamás, Nagykároly polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd Molnár János – Gönc és Bihi Miklós, Vizsoly polgármesterei szóltak a résztvevőkhöz.

Bihi Miklós polgármester az összefogás remek példájaként említette a rendezvényt, amely városokat, családokat köt össze, hála az évente sorra kerülő találkozásnak.

Az önkormányzati képviselők üdvözlete után az egyházi méltóságok következtek. Ft. Csomós József püspök, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke beszélt az első rendezvényekről, a kapcsolatteremtés megteremtésének nehézségeiről, az akkori politikai hatalmak negatív hozzáállásáról. Beszélt a szervezők kitartásáról, amelynek köszönhetően most ilyen szépszámmal gyűlhetnek össze közösen ünnepelni.

Nm. Schönberger Jenő püspök az egész Szatmár Megyei Római Katolikus Egyházmegye üdvözletét és szeretetét tolmácsolta köszöntő beszédében. Örömét fejezte ki, hogy jelen lehet ezen az eseményen és mindenkinek tartalmas ünneplést kívánt.

Az igazság ereje

Ft. D. Tőkés László püspök beszédében az igazság erejéről, a hit megtartásának fontosságáról beszélt. Felidézte azoknak a jeles személyiségeknek az alakját, akik fontos szerepet játszottak az egyház történelmének alakulásában„Büszkék vagyunk arra, hogy földünk a Biblia földje, melynek úgy is mondhatnánk, Nagykároly a fővárosa.”– mondta. „Fontos, hogy magyarul, anyanyelvünkön hallgathassauk, olvashassuk Isten szavait.”– mondta a püspök, történelmi példákkal indokolva azt, hogy mennyi erőt adott a mostoha politikai történelmi időszakokban a szentírás magyar nyelven való idézése.

Az üdvözlő beszédeket követően a dr. Fátyol Rudolf vezette Consonatia kamarakórus műsora következett, méltóképpen zárva a szombati napot.

Vasárnap délelőtt Ft. Csomós József püspök igehirdetését követően a házigazdák, Tukacs József és Tolnay István lelkipásztorok köszöntötték ismételten az egybegyűlteket, majd Ft. Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspök szólt a jelenlévőkhöz.

A gönci vegyeskar, és a nagykárolyi kórusok műsorát követően Nagy Csongor és Németi Zsuzsa színművészek szavaltak, majd Ft. Tőkés László püspök ünnepi beszéde következett. A püspök megszentelte azt a két kelyhet, amelyet a Nagykárolyi Református Egyházközség számára készíttetett Varga János és Varga Norbert családjaikkal, majd úrvacsoraosztásra került sor. Az úrvacsorai ágendát Sípos Vizaknai Gergely vizsolyi lelkipásztor mondta el. Az úrvacsoraosztást követően megkoszorúzták a bibliafordító Károli Gáspár templomudvarban lévő szobrát. Ez volt a zárómomentuma az idei Károli Gáspár Napoknak. Jövőre Gönc lesz a házigazdája az eseménynek, míg 2010–ben Vizsoly ad otthont a rendezvénysorozatnak.