Csaknem 19 millió állampolgárt várnak az urnákhoz a parlamenti választásokon

Képünk illusztráció
Képünk illusztráció
Csaknem 19 millió román állampolgárt várnak az urnákhoz a vasárnap zajló parlamenti választásokon.

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) legfrissebb adatai szerint szombaton összesen 18.881.604 személy szerepelt a választói névjegyzékben, beleértve azokat is, akik december 11-én töltik be 18. évüket.

Az AEP által szolgáltatott adatok értelmében december 10-én 18.263.876, romániai állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben. A külföldön élő román állampolgárok közül 4.197-en a lakóhelyükhöz közel eső szavazókörzetben való voksolást, 8.889-en pedig a levélszavazást jelölték meg opcióként, amikor regisztráltak az elektronikus választói névjegyzékbe.

A parlamenti választásokra országos szinten 43 választókerületet alakítottak ki: minden megyében egyet-egyet, egyet a fővárosban és egyet a külhoni román állampolgárok számára.

A Központi Választási Iroda (BEC) adatai szerint összesen 6.477 jelölt szállt versenybe parlamenti mandátumért, a képviselői helyekre 4.251-en, a szenátori mandátumokra 2.226-an pályáznak.

A 2016-os parlamenti választásokon ismét a pártlistákon alapuló arányos választási rendszert alkalmazzák. A mandátumok számát lakosságarányosan szabták meg: a képviseleti norma szerint 73.000 lakosra kell jutnia egy képviselőnek és 163.000 lakosra egy szenátornak.

7 órától 21 óráig lehet voksolni. 21 órakor a körzeti választási irodák elnökei lezárják a szavazást, és elrendelik a körzetek bezárását. Azok, akik 21 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodnak, még leadhatják voksukat.

Minden szavazati joggal rendelkező állampolgár abban a szavazókörzetben voksolhat, amelyikhez állandó lakhelye vagy bejelentett tartózkodási helye alapján tartozik.

Amennyiben a szavazópolgár a választások napján a lakóhelyétől eltérő, de ugyanahhoz a választókerülethez (megyéhez) tartozó településen tartózkodik, annak bármely szavazókörzetében élhet alkotmányos jogával.

A romániai állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező román állampolgárok a következő, a választások napján érvényes iratok valamelyikének felmutatásával voksolhatnak a lakóhelyüknek megfelelő szavazókörzetben: személyi igazolvány, elektronikus személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, diplomata-útlevél, elektronikus diplomata-útlevél, szolgálati útlevél, elektronikus szolgálati útlevél, katonai szolgálati könyv (a katonai iskolák diákjai esetében).

Mindenki szavazhat, aki a választások napjáig betöltötte a 18. életévét.

Nem szavazhatnak a választójog gyakorlásától eltiltott szellemi sérültek, illetve azok a személyek, akiktől jogerős bírói ítélettel vonták meg ezt a jogot.

Mindenki csak egy alkalommal szavazhat, saját nevében. A más személy nevében való voksolást tiltja a törvény.

Pótlistára a választások napján az iratkozhat fel, aki iratokkal bizonyítja, hogy állandó lakcíme vagy tartózkodási helye alapján az adott szavazókörzethez tartozik, noha nem szerepel a névjegyzékben; aki a voksolás napján ugyanahhoz a választókerülethez (megyéhez) tartozó településen tartózkodik, ahol lakcíme alapján jogosult szavazni; a választási irodák tagjai, a számítógép-kezeléssel és rendfenntartással megbízott személyek, amennyiben állandó lakhelyük vagy tartózkodási helyük ugyanabba a választókerületbe szól; a választási versenyben részt vevő jelöltek, amennyiben az adott választókerületben jelöltették magukat.

A mozgáskorlátozottak vagy az ágyhoz kötött betegek írásban mozgóurnát igényelhetnek a tartózkodási helyükhöz legközelebb eső szavazókörzet elnökétől, a betegséget vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi iratok csatolásával. A körzeti választási iroda legalább két tagja kiszáll hozzá az urnával, illetve a szavazólapokkal és a VOTAT feliratú bélyegzővel.

Egy szavazókörzetnek egyetlen mozgóurnája lehet, amelyet kizárólag a szavazókörzeti választási iroda tagjai szállíthatnak, belügyminisztériumi személyzet védelme alatt.

Mielőtt a körzeti választási iroda tagjai kiszállnak a mozgóurnát igénylő választópolgárhoz, az elnöknek ellenőriznie kell, hogy az illető aznap nem élt-e már szavazati jogával.

Urnazáráskor, azaz 21 órakor a mozgóurnának a szavazóhelyiségben kell lennie.

A szavazókörzetekből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérés végzésére a Városi és Regionális Szociológiai Központ (CURS) és az Avangarde szociológiai kutatócsoport alkotta konzorcium, illetve a Romániai Értékelési és Stratégiai Intézet (IRES) kapott engedélyt.

A választási részvétel alakulását valós időben közli honlapján a Központi Választási Iroda a részvétel valós idejű követését és a választási csalások kiszűrését célzó informatikai rendszer segítségével.

A BEC emellett óránként jelentéseket közöl honlapján az urnákhoz járult állampolgárok számáról, korosztály, nemek és lakókörnyezet szerinti lebontásban is.

Urnazárást követően a BEC közölni fogja honlapján a választások ideiglenes eredményeit. Az egyes szavazókörzetekben kitöltött jegyzőkönyvek adatait december 11-én éjféltől kezdik el közzétenni.

A választások részleges eredményeit december 12-étől kezdődően a végleges eredmények kihirdetéséig naponta ismertetik, a következő időpontokban: 10 órakor a 8 órai adatok alapján, 12 órakor a 10 órai adatok alapján, 17 órakor a 15 órai adatok alapján, 20 órakor a 18 órai adatok alapján.

AGERPRES/(szerző: Karina OLTEANU, szerkesztő: Mihai Simionescu; HU — szerkesztő: LIBEG Zsuzsanna)