Címzetes és konzultáns professzorok nyugdíj után

Bihar megye – A jelenlegi törvények szerint nyugdíjaskoruk után egyetemi tanárok csak bizonyos feltételekkel és az egyetemi szenátus engedélyével taníthatnak tovább. Sokan szeretnének maradni.

Cornel Antal a Nagyváradi Egyetem rektora szerdán sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy azok az egyetemi tanárok, akik betöltötték 65 éves korúkat 75 éves korúkig maradhatnak meg beosztásukban konzultáns, vagy címzetes tanárként, ha az egyetem szenátusa névreszólóan megszavazza azt. Hogy szavazáskor elkerüljék a szubjektivitást, már tavaly bizonyos feltételekhez kötötték a nyugdíjkorhatár utáni szolgálatot. kKonzultáns professzorként például, akinek csak kiegészíti az egyetem a nyugdíját a professzori fizetésig, csak akkor maradhat valaki, ha doktorátusvezető, vagy vezetőbeosztásban van az intézményen belül, illetve az illető kar állni tudja a neki járó juttatást. Az idén 17 professzor kapta meg a szenátustól a konzultánsként továbbszolgáláshoz szükséges szavazatot, köztük Sever Dumitrascu, Viorel Faur, Nicolae Josan a Történelem-Földrajz, Nemzetközi Kapcsolatok karról, Teodor Maghiar, volt rektor az Eklektromérnöki és Információstechnológiai Karról, Aurel Lazar, Szegedi László, Ludovic Gilau, volt dékán és Aurel Babes, a megyei Kórház volt igzgatója, az Orvosi és Gyógyszrrészeti Karról, Paul Magheru  az Irodalmi Fakultásról, mindnyájan doktorátus vezetők.

A.C. Címzetes tanároknak szigorúbb feltétel

Címzetes tanárként 7 személy szándékozott továbbmaradni. Aurel Babes ezen a listán is szerepelt. Címzetes tanárként viszont csak akor szolgálhat tovább egy nyugdíjkorhatárt betöltött egyetemi oktató, ha a minimálisan megkövetelt pontszámnál többel rendelkezik, az a kar, mely javasolta, anyagilag jól áll, fizetni tudja és eleget tesz az Egyetemi Oktatás Minőségét Ellenőrző Orszázgos Ügynökség (ARACIS) által támasztott követelménynek is, vagyis azon a karon , ahol oktat a professzorok és előadótanárok (conferentiar) száma 25-50 százalék között van. Ezeknek a feltételeknek csak ketten tettek eleget: Ioan Godea  az építészeti fakultásról és Ioan Mihaila a Közgazdaságtudományi Karról. A többiek egyelőre nem feleltek meg az ARACIS követelményeknek, így megtartásukat nem szavazta meg a a szenátus.

Az Orvosi és Gyógyszreészeti Karon különben “nagytakarítás” folyik. Hét tanársegéd munkaszrződésének felbontását javasolta a dékén a szenátusnak igazolatlan hiányzások miatt. A szenátus vizsgálóbizottságot alakított, mindegyik ügyét külön kezelik, 30 napon belül döntenek.

Albert Ferenc