Cél a felzárkóztatás

Augusztus 9–én indult a “Mindenki az
óvodába, mindenki az I. osztályba”
címet viselő projekt keretében a
nyári óvoda Pusztadarócon.
Célja a gyermekek
felzárkóztatása, valamint a
tanulásban való segítése.

“Mindenki az óvodába, mindenki az I.
osztályba”
címet viseli az a
budapestiRomaEducationFoundAlapítvány által
támogatott  projekt, amelynek hazánkban
a nagyváradiRuhamaAlapítvány a
kezdeményezője. A közelmúltban
indított projekt Szatmármegyénkbe pedig a SzatmárMegyeiTanfelügyelőség
partnersége révén került
át. A projektben Szatmár megye
több tanintézménye is részt vesz,
köztük a Pusztadaróci
Általános Iskola
, valamint óvoda.


Amint azt AntalBrigittától a
projekt pusztadaróci
vezetőjétől megtudtuk, a program
célja, hogy lehetőséget
kínáljon minden gyermek számára
— főként azoknak, akik nem vettek
részt az óvodai képzésben
—, hogy az első osztályban
lépést tudjon tartani azokkal a gyerekekkel,
akik rendszeresen jártak
óvodába.

A nyári óvoda programjaiban azok a gyerekek
vesznek részt, akik nem jártak
egyáltalán óvodába (vagy nem
rendszeresen), és beiratkoztak az I.
osztályba, valamint azok a gyermekek, akik I.
osztályosok voltak, de valamilyen oknál fogva
lemaradtak a tanulásban, és azok, akik eddig
még nem jártak óvodába,
és a 2010/2011–es tanévtől
előkészítő csoportosak kellene
legyenek. Ezen kritériumok alapján lettek
kiválasztva a gyermekek.

A nyári óvoda augusztus 9–én
indult és szeptember 8–ig várja a
gyerekeket, de itt nem ér véget a projekt,
mert iskolakezdéstől ezek a gyerekek
délutáni programokon vehetnek részt,
amelynek célja ugyancsak a tanulási
nehézségekkel küzdő
kisdiákok felzárkóztatása
(segítség a házi feladatok
megoldásában és a tanulásban)
— folytatta Antal Brigitta. A nyári
óvoda során a kicsik óvodai
foglalkozásokon vesznek részt — mint,
anyanyelv, román, zene, környezetismeret
— ezzel szintén a
felzárkóztatás a céljuk a
szervezőknek.
Pusztadarócon a nyári óvoda a
helyi óvoda épületében
működik 23 gyermekkel —
közülük ősztől 11 gyermek lesz
elsős — és három alkalmazottal. A
gyermekeknek egyszeri étkezést
biztosítanak, valamint az oktatási
tevékenységhez szükséges
eszközöket. A szülők pozitívan
fogadták a kezdeményezést, ezt
bizonyítja az is, hogy a gyermekek minden nap
részt vesznek a foglalkozásokon és a
szülők érdeklődnek az óvodai
tevékenységek iránt.