Caritas: 20 éve a szegények szolgálatában

A nagyváradi Caritas Catolica segélyszervezet fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi szentmise zajlott a nagyváradi Székesegyházban. Mons. Matos Ferencre is emlékeztek a jelenlévők.

A szentmisét Exc. Böcskei László megyés püspök celebrálta. Beszédében kihangsúlyozta: munka és elkötelezettség határozza meg a Caritas tevékenységét, s az önfeláldozó munka csakis hitből fakadhat, Jézus pédája szerint, aki szeretettel viseltetett az árvák, a magukra hagyatottak iránt.

Isten visszhangja

Néhány gondolat: Isten nagyon sok visszhangját fedezhetjük fel a világban – s a Caritas által is megsokszorozódik Isten hangja. Hitünk alapigazsága, hogy Isten képe az emberben tükröződik vissza, s a hívő ember mindent el kell kövessen az Isten-kép megmentéséért. Jézus nem csak leeereszkedett a szegényekhez, hanem egységet vállalt velük és életét adta értük. Nekünk is ezt kellene szem előtt tartanunk a mai világ „érzékeny érzéketlensége” közepette. Az egymásra való odafigyelés hozza meg azt a bőséges gyümölcsöt, mely üdvösségünk szempontjából mindannyiunk javára szolgálna – mondta a püspök.
Később felszólalt Friderich Schuböck, a St.Pölten-i Caritas szervezet igazgatója. MInt mondta, a Caritas szerves része az egyháznak, s így igazgatóként ő maga is Isten országának munkatársa. A St. Pölten-i Caritas húsz évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a nagyváradi Caritas szervezettel, s gyümölcsöző kapcsolatuk során rendelő, patika, bentlakás, idősek otthona  jött létre, sok egyéb, karitatív jellegű szolgáltatás mellett. A nagyváradi Caritas fontos helyet foglal el a társadalomban, s ebben a St. Pölten-i Caritasnak is szerepe van.

Az első lépések

Tempfli József nyugalmazott megyéspüspök példával élve Veronika-lelkületűeknek nevezte azokat, akik másokért tevékenykednek – mint a Caritas munkatársai. „Sokmillióan igényelnek segítséget és olyan kevés Veronika-lélek van” – mondta a nyugalmazott püspök. Később Mons. Matos Ferenc apátkanonokra, a nagyváradi Caritas első igazgatójára emlékezett, s a szervezet első, nehezen megtett lépéseire. „Nagyon nehezen indult a Caritas-mozgalom, hiszen nem volt előzménye, új utakon kellett menni…” – hangzott el.
Az emlékezés a Bazilika kriptájában folytatódott, ahol Böcskei László megyéspüspök, Rajna József apátkanonok és Tempfli József nyugalmazott megyéspüspök megkoszorúzta Matos Ferenc sírkövét.
Később a Caritas munkatársai és támogatói átmentek a szervezet étkezdéjébe, ahol szeretetvendégségre voltak hivatalosak.

Neumann Andrea