Búzát szenteltek a nagyváradi Székesegyházban

Búzát szenteltek a nagyváradi Székesegyházban
A római katolikus egyházban Szent Márk ünnepéhez kapcsolódik a búzaszentelés szertartása, amikor a pap és a hívek Isten segítségét kérik a vetésekre.

A nagyváradi római katolikus Székesegyházban a szerda délutáni szentmise keretében végezte el ezt a szertartást Mons. Fodor József általános helynök, aki a néhány hónapja elhunyt Vas László tisztelendőről is megemlékezett, lévén hogy pappá szentelésének 20. évfordulója lenne.

Bevezető gondolatként arra hívta fel a figyelmet: Szent Márk ünnepén az egyház kivonul a határba, a mezőre, hogy megáldja az emberi munka eredményét, elvégezze a búzaszentelés szertartását. Isten áldását kéri a vetésre, köszönetet mondva neki, amiért lehetővé teszi, hogy sok kenyér kerüljön a család asztalára.

Kenyérszaporítások

Az evangéliumi részlet Szent Márk könyvéből szólt. Prédikációjában Fodor József azt emelte ki, hogy három csodálatos kenyérszaporításról beszélhetünk. Az egyik, amikor Kafarnaumban Jézus több ezer embert jóllakatott, noha eleinte csak öt kis kenyér és néhány hal volt, olyannyira, hogy a végén tizenkét kosár maradékot szedtek össze.

A második helyszín az utolsó vacsora terme, Jeruzsálemben, mely tulajdonképpen kötődik Szent Márk ünnepéhez, hiszen az evangélista édesanyjának a házában történt. Ezen az estén Jézus kezébe vette a kovásztalan húsvéti kenyeret, megáldotta, kimondotta az átváltoztató szent igét, majd rálehelte a borra és a kenyérre csodatevő mindenhatóságát. Magára öltötte a kenyér és a bor ruháját, átadta magát az apostoloknak azokkal a szavakkal, hogy „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”. És ez az égi kenyér kétezer éve folytonosan megsokszorozódik az oltáriszentségben, ami tart az utolsó vacsora termétől kezdve egészen a világ végezetéig.

A harmadik kenyérszaporítás minden évben a szemünk láttára valósul meg, Szent Márk ünnepén, vagy az ehhez legközelebb eső vasárnapon, amikor az egyház a mezőn megáldja a vetést. Amíg a földbe kerülő búzamagból kenyér lesz, sok fázison kell keresztülmennie, rengeteg munkát, fáradságot igényel. A búzából éltető kenyér lesz, érthető tehát, hogy köszönetet mondunk ezért Istennek- hangsúlyozta a vikárius.

Ciucur Losonczi Antonius