Büszke szalontaiként a közösségért cselekszik

Büszke szalontaiként a közösségért cselekszik
Hétfő reggel az RMDSZ váradi székházában folytatódott a december 11-i parlamenti választásokon indulók bemutatása. Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke mellett Szijjártó Zoltán képviselőjelölt, az Erdészeti Hivatal gazdasági igazgatója foglalt helyet.

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke szerint aki ismeri Szijjártó Zoltánt, annak szinte kötelező módon Nagyszalonta jut az eszébe, hiszen ott született, egész pályafutása kötődik a hajdúvároshoz, és ez a viselkedésmódjában, a cselekedeteiben is meglátszik, mindenben, amit mond. Jelenleg a megyei Erdészeti Hivatal gazdasági igazgatója, korábban pedig a helyi Szociális Egészségügyi Központot vezette, és tett tanúbizonyságot arról, hogy az emberi sorsokat mindig jó irányba próbálta terelni. Továbbviszi azt a hitet, ami a szalontaiakat jellemzi, és benne van az ottaniak pozitív büszkesége.

Szijjártó Zoltán úgy mutatta be önmagát: 60 esztendős, és ahogy szerinte az 1956-ban születettek, ő is állandóan lázadó, tenni akaró típus. Szülővárosában érettségizett, majd gépészmérnöki diplomát szerzett az egyetemen, néhány éve pedig közgazdász oklevelet is kapott. Nős, két fiúgyermek boldog édesapja, illetve néhány hónapja egy unokának is örvendhet, melyet a család természetesen körberajong. 1989 decemberében jelen volt a szalontai RMDSZ megalapításánál, melynek előbb egyszerű tagja, majd elnöke is volt attól a felmenőitől átörökített gondolat jegyében, hogy magyarként tenni kell az identitást megőrzésééért, és a közösségért, amennyiben lehetőség adódik erre. SZKT-tag is volt, nyolc éve képviselőjelöltként, 2012-ban pedig szenátorjelöltként indult a parlamenti választásokon. Akkori kampánya egyik érdekes színfoltja, eszköze volt RMDSZ-es sálja, mely azonban már nincs meg, mivel odaajándékozta az erdőgyaraki Erzsike néninek.

Bihar büszkesége

Ami szakmai pályáját illeti: 1994-ig a szalontai Metalul gyárcsoportnak dolgozott, ahol gazdasági igazgató rangig vitte, majd saját vállalkozást indított, több évig helyi önkormányzati képviselő volt. 2003-ban bábáskodott a Szociális Egészségügyi Központ létrejötténél, amit 2010-ig vezetett. Sikerült felfejlesztenie, svájci és holland támogatással először az intézménynek otthont biztosító régi kórház három épülete közül az egyiket renoválták, majd Cseke Attila államtitkársága idején a másodikat is restaurálták. 2006-ban ugyanakkor megnyílt a szociális konyha, mely szerinte joggal nevezhető Bihar megye büszkeségének, hiszen 77 személynek tud napi ingyenes ebédet biztosítani, illetve ellátja a szociális központot és a Péter-iskolát.

Az a tény, hogy magyar emberként jelenleg a megyei Erdészeti Hivatal gazdasági igazgatója, meglátásában egyszerre felelősség és kihívás. Megjegyezte: a Ponta-kormány szinte megtiltotta az erdészeti hivataloknak, hogy magánszemélyeknek adjanak el tűzifát. Idén szeptember 1-től ugyan változott a helyzet abból a szempontból, hogy meg lett engedve, hogy lerakatokat létesítsenek, és áruljanak tűzifát, de ebben az évben ezt szinte lehetetlen megvalósítani, a terveik közt az szerepel, hogy Margittán, Tenkén és Érmihályfalván vagy Bihardiószegen csinálnak majd ilyen lerakatot, de Nagyváradon nem. A tűzifa emellett azért számít hiánycikknek és drága is, mivel a lábon álló fát vásárló jogi személyek ennek csak a 30 százalékát adhatják el tűzifaként, ráadásul ők áfamentesen jutnak ehhez hozzá, viszont áfával értékesítik- magyarázta a szakember.

Szijjártó Zoltán hangsúlyozta: mindig csapatban látta a jövőt, mert csak így lehet eredményesen dolgozni, és támogatja, hogy amennyiben úgy alakul majd a helyzet a választásokat követően, az RMDSZ vállaljon kormányzati szerepet, legyenek magyar miniszterek, államtitkárok. Amennyiben pedig őt megválasztanák képviselőnek, annak elérésére törekedne, hogy az erdészeti törvény és az adótörvénykönyv összhangban legyen egymással.

Ajánlások

„Szijjártó Zoltán sikeres nagyszalontai vállalkozó, elismert gazdasági szakember, ismeri a gazdasági élet szerkezetét. A nagyszalontai szociális intézmények elindítójaként és vezetőjeként ismeri a társadalmi valóságot. Élettapasztalata, elkötelezett, kitartó, következetes munkája, megbízhatósága, nagy munkabírása, alázata, a segítőkészsége azok az értékek, amelyek alkalmassá teszik a közösségünk hatékony és eredményes képviseletére”. Illyés Lajos önkormányzati képviselő

„A közeledő parlamenti választásokra nézve ajánlom Szijjártó Zoltán közgazdász presbiter testvérünket képviselői tisztségre. Nevezett testvérünk gyülekezetünk rendes, megbecsült tagja, aki egyházi szolgálata mellett a közösséget érintő szociális hálózat kiépítésében rengeteget fáradozott. Bizonyos vagyok abban, hogy megválasztása esetén továbbra is városunk és egyházközségünk érdekében fog tevékenykedni.” Mikló Ferenc református lelkipásztor

Ciucur Losonczi Antonius