Bűnözésexportáló Bihar megyei települések

Továbbra is magas bűnelkövetési veszély Bihar megye több olyan településén, ahol nagy a szegénység és magas a munkanélküliségi ráta. Emiatt egyes települések – ahogy a Bihar megyei Rendőrfőkapitányság 2008. első fél évi tevékenységét összegző jelentése fogalmaz – valóságos bűnözésexportálóvá váltak.

A jelentés Székelyhidat, Papfalvát, Berettyószéplakot, Diószeget, Tenkét, Révet és Mezőtelegdet nevezte meg bűnexportáló településekként. A rendőrfőkaptányság által végzett szociológiai tanulmány szerint Bihar megyében 28 olyan település van, ahol a szegénység szociális problémává vált és ezzel bűnözési góccá is válhat. A jelentés kimutatta, hogy megyénkben faluhelyen a lopások a leggyakoribb bűncselekmények (33%), majd a közúti bűncselekmények következnek (16%), míg az emberek testi épsége, egészége, élete ellen elkövetett bűncselekmények 15 százalékot tesznek ki. Egyes régiókban jellegzetes bűncselekmény a falopás és illegális fakivágás.