Bukhat a váradi népszavazás!

Bukhat a váradi népszavazás!
© Jelenleg már nem olyan biztos, hogy népszavazás is lesz az önkormányzati választással egyidőben
Váratlan fordulat: amikor már mindenki biztosra vette, hogy Bolojan polgármester harmadszor is mindenképp keresztülviszi a népszavazást Szentmárton Várad általi bekebelezéséről, most talán mégsem ez lesz.

Felmerült, de még nem biztos, hogy mégsem lesz harmadszor is népszavazás Nagyváradon arról, hogy a megyeszékhely bekebelezze Szentmártont. Eddig is voltak olyan hangok, amelyek azt emelték ki, hogy hiányos a törvényi szabályozás, ezért aggályos megint újra szavaztatni – de épp ezzel érvelt Ilie Bolojan polgármester is, nevezetesen azzal, hogy utánanézettek, és mivel „semmi sem tiltja az újabb népszavazást, az megtartható”. Mi több, már az egybeolvadás ellenzői is kész tényként fogadták el, hogy a referendum meglesz, és az érvényességi küszöböt is eléri ezúttal. Ugyanis – mint emlékezetes – Szentmártonban már elsőre érvényes volt a voksolás, de Váradon kétszer is amiatt bukott meg, hogy nem mentek el elegen szavazni, így nem lett meg az érvényességi minimum.
Bolojan most, azaz harmadszor biztosra menne: már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy a június 5-i önkormányzati választással egy időben és ugyanazon szavazókörzetekben akarja az újabb referendumot – amely így szinte biztosan érvényes lenne már, ha a választásra menők szükséges hányada, azaz minimum 30%-a a referendumon is leadja voksát. Most azonban meginogni látszik az egybeolvadásban érdekeltek terve.

Ennyi volt?

A váradi helyi tanács már jóvá is hagyta a népszavazás újabb megismétlését, és a döntés a kormányt képviselő prefektus törvényességi ellenőrzésén is átment. Ám most Ilie Bolojan a Bihoreanulnak elismerte: „kértük a Központi Választási Iroda állásfoglalását, hogy a referendumot tarthatjuk-e ugyanazon szavazóhelyeken, amelyeken az önkormányzati választás zajlik majd, és a válasz az volt, hogy egyáltalán nem”.

Ezzel kapcsolatban megkerestük tegnap a Muincípiumi Választási Irodát, amelynek képviselője kérdéseinkre elmondta: ők is hallottak erről, de állást nem foglalhatnak. Mégpedig azért nem, mert nem illetékesek. „Ugyanis ez a Muincípiumi Választási Iroda kizárólag az önkormányzati választás lebonyolítására jött létre. A népszavazásban egyáltalán nincs kompetenciánk, mivel ha egyáltalán lesz még referendum, ahhoz egy másik, a mienktől teljesen különböző választási bizottságot kellene alakítani.

Ezzel szinte egy időben ez lesz a téma a nagyváradi tanácsban is. Ugyanis épp kedden tartja soros ülését a város döntéshozó fóruma, és ott a többség még mindig azt akarja, hogy a június 5-i önkormányzati választással egy időben legyen referendum is. Ők arra hivatkoznak, hogy a 3/2000 számú törvény szerint a települések határainak megváltoztatásával kapcsolatos ügyekben kötelező a népszavazás (bár ezek állandó ismétléséről ez sem rendelkezik). Csakhogy ugyancsak törvényekkel érvel a Bolojan által említett Központi Választási Iroda is, amikor azt mondja, a tervezett módon nem lehet referendum. Szerintük épp arról van szó, hogy a 3/2000 számú törvény előírásait nem lehet itt alkalmazni, azaz országosan zajló választással egy időben helyi jellegű referendum nem tartható, hanem csakis országos jellegű kérdésről lehetne ugyanakkor népszavaztatni.

Külön érdekesség, hogy amíg a Központi Választási Iroda ezt válaszolta Bolojanék kérdésére, előzőleg az Állandó Választási Hatóság még jóváhagyta a helyi népszavazást az önkormányzati választással egyszerre, azzal a feltétellel, ha külön-külön szavazóhelyiségek és választási bizottságok lesznek. Csakhogy mivel Bolojanéknak ez nem tetszett, és azt remélték, hogy ez a szétválasztás sem lesz szükséges, kértek még egy álláspontot a Központi Választási Irodától is – amelynek válasz tehát elutasító lett.

A Szentmárton beolvadásával kapcsolatos népszavazást tehát más időpontban kellene tartani. Bolojan szerint még van esélyük, ugyanis ha valahogy mégiscsak kedvező választ kapnának a két választási hatóságtól és a kormánytól is, akkor sürgősségi döntéssel még kiírhatnák a referendumot az önkormányzati választás napjára. De hogy ha egyszer már kaptak a három fórum egyikétől elutasító választ, akkor mitől kapnának egy újabbat, ráadásul kedvezőt, arra már nem tért ki. Tehát a terve most bukni látszik.

Minden esetre a váradi tanács arra készült még hétfőn, hogy a keddi ülésén mindennek dacára elfogadja a referendum megtartásának konkrétumairól szóló határozatát. Az ellenzék részéről a PSD jelezte: ha ezt elfogadják, ők azonnal közigazgatási bíróságon támadják meg a döntést.

Szeghalmi Örs