Búcsúztatta 2017-es évet az Erdélyi Magyar Néppárt

A nagyváradi városháza nagytermében vasárnap délután tartotta meg óévbúcsúztató ünnepségét az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mintegy kétszáz párttag és szimpatizáns jelenlétében
A nagyváradi városháza nagytermében vasárnap délután tartotta meg óévbúcsúztató ünnepségét az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mintegy kétszáz párttag és szimpatizáns jelenlétében
A nagyváradi városháza nagytermében vasárnap délután tartotta meg óévbúcsúztató ünnepségét az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mintegy kétszáz párttag és szimpatizáns jelenlétében. Kiosztották a Néppárt Csillaga okleveleket, azoknak a Bihar megyei személyeknek, akik az idén sokat tettek a párt érdekében.

A vasárnap délután öt órakor kezdődött rendezvényen először Tőkés László, EP- képviselő, a párt védnöke tartott beszédet felidézve azt, hogy a magyar néppárti EP-képviselők tartózkodtak a harmadik országok polgárainak emberi jogairól szóló jelentés szavazásakor, amelyet a múlt héten fogadott el az Európai Parlament. Tőkés László kifejtette, azért tartózkodtak, mert a jelentés „összekeverte a migránsok emberi jogait az általánosan elfogadott emberi jogokkal, abba az irányba mutatva, hogy a migránsokat kvóták nélkül, tárt karokkal kell befogadni Európába, és az ő emberi jogaik fontosabbak, mint az európai emberek érdekei és jogai”.

Kettős mérce

A volt református püspök megemlítette azt is, hogy az Európai Parlamentben a baloldali pártok és szövetségeseik emlékünnepséget tartottak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom századik évfordulója alkalmából. „Ezt meg lehet tenni az Európai Parlamentben kettős mércével mérve a nácizmus és a kommunizmus által elkövetett bűntetteket. Az egyiket lehet ünnepelni, a másiknak még a suttogva kiejtése is tilalom alá esik, amúgy helyesen” – fogalmazott Tőkés László, hozzátéve: „a kereszt jelét tiltják, miközben az Európai Parlament plakátjain ott díszeleg a sarló és a kalapács ennek a megemlékezésnek az alkalmával.”

Gyász

Az EMNP védnöke Mihály király, volt román király halálának kapcsán kifejtette: „Mihály király az alkotmányos monarchia megtestesítőjeként csúful járt 1989 után, amikor az országból kiutasították, és meg kellett halnia ahhoz, hogy végre igazán megbecsüljék, ezzel is mintegy elterelve a figyelmet a gyászos belpolitikai helyzetről. De azért nagyon fontos volt ez a kegyelet, mert talán sok-sok százezer románt ráébreszthet arra, hogy valójában hogyan buktatták meg az alkotmányos romániai rendszert a szovjet bolsevista megszállás és a kommunista diktatúra beköszönésének az idején. (…) Mihály király is áldozata lett az akkor berendezkedő bolsevista hatalomnak, és az ő halála, és kitartó, állhatatos demokratizmusa azt üzeni, hogy változásra van szükség Romániában.”

Belpolitika

A politikus kifejtette, hogy a román kormány menteni próbálja a korrupt politikusokat, és az RMDSZ ehhez asszisztál, „közösen csorbítják a jogállamiságot” – ahogy fogalmazott. Ezt követően az EMNP helyzetére utalva elmondta: „nem mi vagyunk gyengék, hanem azoknak sikerül bennünket legyűrniük, akik a román politikai osztály és hatalmi gépezet kiválasztott magyarjaiként minden eszközt megragadnak arra, hogy elvtelen és demokráciaellenes előnyökhöz jutva gyűrjék maguk alá a magyar kis-társadalmat és valamennyi, a demokratikus pluralizmusban létjogosultságra érdemes pártot, beleértve az EMNP-t is.” A továbbiakban örömének adott hangot, amiért az RMDSZ közelebb került a nemzetpolitikához, de hozzátette: „reméljük, hogy valóságos tartalma is van ennek az irányváltozásnak” Végezetül kiemelte, az EMNP prioritásai között szerepel a közelgő magyarországi választások, valamint a magyar külpolitika támogatása a bevándorlás kérdésében. Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke beszédében azt az értékközösséget emelte ki, amely összeköti a pártot. „Az az értékközösség, az a lelki rokonság, ami bennünket összeköt, sokkal erősebb bármilyen más olyan erőnél, amely más közösségeket sodor egy bizonyos időszakra egybe” – fogalmazott. Aláhúzta, hogy a pártnak hozzá kell járulnia a magyarországi választásokon való részvétel elősegítéséhez. A jövő vonatkozásában kifejette, hogy mind a helyi közösségeknek, mind pedig az erdélyi románságnak fel kell mutatni azt, hogy a kisközösségek és Erdély sokkal jobban tudják magukat vezetni, mint tette és teszi azt Bukarest.

Elismerés

Szilágyi beszéde után a megjelentek levonultak a Szent László templom mellett álló adventi koszorúhoz meggyújtani a harmadik adventi gyertyát, majd ismét visszamentek a városháza nagytermébe, ahol a továbbiakban Zatykó Gyula, az EMNP alelnöke mondott beszédet. Kiemelte, hogy a párt a Tőkés László által már 1989-ben megfogalmazott temesvári eszméket viszi tovább, majd kiemelte: „Előbb-utóbb a románok is elismerik azt, hogy mi tisztességesek vagyunk, és ennek az elismerésnek a nyomán kerültünk oda, hogy a polgármester (Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere – szerk. megj.) közülünk választott tanácsost”. Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei elnöke a párt megyei szervezetének idei eredményeiről számolt be, megemlítve azt, hogy a váradi polgármesteri hivatalon belül ismét van magyar ember a döntéshozatal szintjén, illetve azt, hogy felgyorsulni látszik Nagyváradon a szimbolikus térfoglalás. Hozzátette: „olyan nyelvhasználati kérdésekről és azok megoldásáról tárgyalunk a váradi önkormányzaton belül, amelyek magyar vezetésű településeken sincsenek meg a megyében”. Végezetül kiemelte, hogy az elmúlt tizenhét évben nem a korrupció okozta legnagyobb kárt, hanem az, hogy nagyon sok értékes, tehetséges embert arra kényszerítettek, hogy ne tudja hasznosítani tehetségét, tenni akarását, „ezért kell minél többet tenni azért, hogy a civil szférát is felszabadítsuk az alól a diktatúra alól, amelyben még mindig élünk Bihar megyében” – zárta gondolatait Csomortányi István. Ő volt az, aki ezt követően kiosztotta a Néppárt Csillaga okleveleket, azoknak a Bihar megyei személyeknek, akik az idén sokat tettek a párt érdekében. A hivatalos program után a koccintással vette kezdetét az óévbúcsúztató informális része.

Pap István