Búcsúünnep Püspökfürdőn

Búcsúünnep Püspökfürdőn
Június 27-én, szombat délben, Szent László király ünnepén volt a búcsús szentmise a püspökfürdői római katolikus kápolnában, amelynek titulusa Szent László király.

A kápolna 1884-ben épült, a dicső lovagkirály emlékének tiszteletére, aki ifjúi élete alatt sokszor volt itt a mostani fürdö területén, Lipovniczky István (1814-1885) nagyváradi püspök által. József főherceg és fiai jelenlétében Nogáll János, akkor még segédpüspök volt, szentelte fel, a kápolna bejárata feletti márvány emléktábla erre emlékeztet. A szép kis kápolna több évi elhanyagoltság után lett restaurálva 2009-ben, Tempfli József akkori megyés püspök által. A kápolna ékessége a bronzból készült Szent László király lovasszobor, Sepsi József zilahi szobrászművész alkotása, Fejes Anzelm premontrei apát ajándéka, ugyanis a kápolna a váradszentmártoni Szent István első vértanú premontrei rendi plébániához tartozik.
Az ünnepi búcsús szentmise meghívott főcelebránsa és szónoka Knecht József szalárdi plébános volt, koncelebrált Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, váradhegyfoki prépost-prelátus, Mészáros Antal tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános és Gyenge Béla tiszteletbeli kanonok, Szent József-telepi plébános. A szentmisén helybeli hívek és máshonnan jött zarándokok vettek részt.
A püspökfürdői ( Május 1 Fürdő) kápolnában nyáron minden vasárnap 18 órakor tartanak szentmisét.

Szebeni Lajos