Búcsút vettek Györfi József esperes-plébánostól

Búcsút vettek Györfi József esperes-plébánostól
Életének 52., és papi hivatása 27. évében pénteken elhunyt Györfi József tb.kanonok, érmihályfalvi esperes plébános. Szombaton Böcskei László tartott püspöki gyászmisét, vasárnap délután Fodor József vikárius celebrálta a temetési szertartást.

 

Bár évek óta betegeskedett, mégis váratlanul érte a halál élete 52., papi hivatása 27. évében Györfi József érmihályfalvi esperes-plébánost péntek este. Szombat délután Böcskei László tartott püspöki gyászmisét az elhunyt tiszteletére, majd vasárnap került sor a temetési szertartásra a templomban. Utóbbi alkalmával zsúfolásig telt a templom, de a templom előtti térséget is elfoglalta a sokaság. Az oltár, illetve a ravatal körül mintegy kéttucatnyi paptestvér sorakozott fel, illetve a helyi, más felekezetű egyházi vezetők. Fodor József beszédében felelevenítette az elhunyt életpályáját, az 1986-os pappá szentelésén át szolgálati helyeinek sorolásával: Nagyváradi Székesegyház, római tanulmányút, Szentjobb, Érkeserű, majd 19 éve Érmihályfalva.

Szatmáron temették el

Egy pap kétszer terül el az oltárnál, fogalmazott Fodor József. Egyszer felszentelésekor, egyszer temetésekor. Közben pedig ott az élet szentmisékkel, esketésekkel, elsőáldoztatásokkal, temetésekkel – mindennel erősítve az egyházközséget, a hívőket. Olyan korban lett pappá, amikor még dühöngött az ateizmus, mégis vállalta a jó pásztor hivatását, jellemzője volt a lelkiismeretesség, az egyszerűség, az engedelmesség, méltatta az elhunytat a vikárius. A város nevében Nyakó József polgármester búcsúzott röviden, megköszönve egyebek mellett a megnyugvásokat hozó feloldozásokat, a méltóságteljes ünnepeket, a felépítette ravatalozót, a megszépített templomot. A szertartás végén – miközben zúgtak a harangok, illetve utószor énekelt néhai lelkészének a Jubilate Deo énekkar, a koporsót kivitték a templomból, és a gyászkocsi Szatmárra indult, ahol szülőhelyén helyezték örök nyugalomra Györfi Józsefet.

Rencz Csaba