Búcsút ünnepeltek Várad-Szőllősön

Búcsút ünnepeltek Várad-Szőllősön
Szentháromság vasárnapján templombúcsút ünnepelt a nagyvárad-szőllősi római katolikus egyházközség. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor várad-újvárosi segédlelkész volt.

Zsúfolásig megtelt a búcsú alkalmából a várad-szőllősi római katolikus plébániatemplom. A szép és családias ünnepi szentmise főcelebránsa és fiatal szónoka, Bakos Gábor várad-újvárosi segédlelkész elmélkedésében megjegyezte: Szentháromság vasárnapján az egyházközség születésnapját ünneplik, tesznek tanúságot arról, ami felülmúlja a rációt, az emberi gondolkodást olyannyira, hogy még a papoknak és a teológusoknak is nagy kihívást jelent, amikor a Szentháromságról kell beszéljenek.

Minden mű magán viseli alkotója egyéniségét, sajátos stílusát, és egy műtárgy sokkal több mint egy alkotás, nem lehet ezért egyszerűen egyenlőség jelet tenni mű és művész közé. A Teremtések könyvében azt olvashatjuk, hogy Isten megalkotta az embert, a saját képükre és hasonlatóságukra, így, hármas számban, és amikor a három férfi meglátogatta Ábrahámot, akkor is ott volt a hármas szám, a Szentháromság. Krisztus barátainak nevez bennünket, és barátsága jeléül megosztja velünk a Szentháromságot.

Isten a szeretet

A Szentháromság egy Isten nevében vagyunk megkeresztelve, vagyunk meghívva ebbe a kommunióba, hogy részesei lehessünk az örök életnek. Isten szeretetének a kegyelme a legnagyobb kincs, amit minden ember ajándékba kap, és ezt kell nekünk felismernünk. Köszönjük meg Istennek, hogy egyszülött fia révén nekünk is elárulta az igazi boldogság titkát, azt, hogy nem élhetünk szeretet nélkül. Hit és erkölcsi dolgokban ugyanis kompromisszum. Kövessük Krisztust a magatartásunkkal, tanuljunk tőle irgalmasságot és megbocsátást, hiszen ahogy Szent Ágoston is írta: ha a szeretetet látod, látod a legszentebb Szentháromságot, és aki nem szeret, nem ismerheti meg Istent, mert Istenmaga a szeretet.

A megfontolandó gondolatokért Pálos István várad-szőllősi plébános mondott köszönetet, megköszönve egyúttal Józsa Domokos kántornak, orgonistának, valamint az aradi minorita templom scholája Tankó László kántor által vezetett kórusának is az egyházzenei szolgálatot.

Ciucur Losonczi Antonius