Búcsúünnepet tartottak Biharszentjánoson

Búcsúünnepet tartottak Biharszentjánoson
Bihar megye – Az elmúlt vasárnap, Keresztelő Szent János lefejezésének napján búcsúünnepséget tartottak a biharszentjánosi római katolikus templomban. Nem csak helybéliek vettek részt az ünnepségen.

A négy évvel ezelőtt felszentelt biharszentjánosi római katolikus templom védőszentje Keresztelő Szent János. A vértanú próféta lefejezésének napjáról minden évben augusztus 29-én emlékeznek meg a katolikus hívek, így ezen a napon tartják a biharszentjánosiak is templomuk búcsúünnepségét. Ebből az alkalomból a vasárnap déli szentmisén ünneplőbe öltözött hívek töltötték meg a kicsiny templomot. Nem csak katolikusok, hanem más felekezetűek is tiszteletüket tették a templomban. A jelenlévők között helyet foglalt Bors község polgármestere, Báthori Géza és felesége, valamint Csomay Árpád helyi református lelkipásztor is. A szentmisét Lőrincz Ottó apát-kanonok tartotta, aki bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 29-e nem csak Keresztelő Szent János fejvételének napja, hanem a magyar történelem vonatkozásában is fontos nap. 1521-ben ezen a napon foglalják el a törökök Nándorfehérvárt, majd 1541-ben Buda várát. Kiss Albert provikárius is köszöntötte a megjelenteket.
 

Ne legyünk türelmetlenek!

Szentbeszédet Mahajduda János, a nagyváradi székesegyház segédlelkésze mondott. Az evangélium Szent Márk könyvéből szólt és Szent János fejvételének történetét beszélte el. A szentbeszéd során a tisztelendő bemutatta Keresztelő Szent Jánost, kinek fellépése körülményei is gondviselésszerűek, hiszen egy olyan időszakban születik, amikor a Messiás egyre késik, a nép várakozik, a törvény súlya pedig kibírhatatlan. „Ekkor jelenik meg a közelgő világvégét, az ítélő Isten érkezését hirdető próféta, aki radikális megtérést kér mindenkitől. Keresztelő János, amikor Isten közelgő ítéletét hirdeti, nagyon türelmetlen hangon teszi ezt. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon nem vagyunk magunk is a türelmetlenség Szent János-i megtestesítői?” – kérdezte a tisztelendő. Felhívta a figyelmet, hogy sok esetben Istennel szemben is türelmetlenül fogalmazzuk meg elvárásainkat, ha pedig nem hallgat meg azonnal minket és nem teljesíti követeléseinket droggal, alkohollal pótoljuk a csalódottságot. „Ne legyünk türelmetlenek, hanem bízzunk Istenben” – mondta Mahajduda János, majd azzal zárta a prédikációt, hogy „Isten azt várja el tőlünk, hogy építsük az ő országának útját, ahogy azt Keresztelő János is tette annak érdekében, hogy az utánunk következő nemzedékek rajtunk keresztül találják meg az utat Isten Bárányához”.
„Te is légy templommá”
Kiss Albert provikárius köszönte meg a prédikációt, ugyanakkor a szentmisén közreműködő rézfúvósok szolgálatát is. Csomay Árpád református lelkipásztor is köszöntötte a megjelenteket, aki felelevenítette a templom építésének történetét és Gerzsenyi Sándor egyik versét idézte: „Légy te magad is élő templom! / A Léleké, Szentléleké! / Bűntől megtisztult szívvel haladj / A menny felé, hazád felé!” A szentmise a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult, majd a templom előtt szeretetvendégségre került sor.

Mészáros Tímea