Búcsúünnep volt Mikolában

Búcsúünnep volt Mikolában
Szatmár megye – A Mikolai Görög-Katolikus Egyházközségben az elmúlt hétvégén tartották meg Szűz Mária oltalmának emlékünnepét, amelynek ősi hagyománya van.

A mikolai görög katolikus hívek Szűz Mária oltalmának emlékünnepe alkalmából az elmúlt vasárnap tartották meg hagyományos búcsúünnepüket – tájékoztatott Kozsán István, mikolai parókus. Mint elmondta, az ünnepi szent liturgiát a nagybányai általános helynök, Ilieş Simion, Harangozó József kökényesdi főesperessel közösen tartották meg, amelyen tevékenyen kivették részüket a környékbeli meghívott oltártestvérek is. „Ez a már ősi hagyományként számon tartott búcsú rendkívül fontos a mi számunkra, hiszen elődeink már több mint 1000 éve ünneplik Szűz Mária oltalmának emlékünnepét” – fogalmazott István atya, aki örömmel tette hozzá, hogy vasárnap délelőtt 11 órára zsúfolásig megtelt a mikolai görög katolikus templom Istenben hívő emberekkel. Az ünnepi szent beszédet a magyarországi Eger városának görög katolikus parókusa, Demkó Balázs-György atya hirdette, aki a mikolai híveket Szűz Mária mély tiszteletére buzdította. A szent liturgiát követően ünnepi körmenetre is sor került, ahol Dobos István polgármester emlékkoszorút ajánlott fel, illetve helyezett el a templom falán lévő emléktáblán, ezzel kifejezve tiszteletét a helyi görög katolikus közösség iránt.
 
Tíz éve önálló
 
István atya szerkesztőségünknek tartott beszámolójában Isten iránti hálával emlékezett meg arról, hogy a Mikolai Görög-Katolikus Egyházközség ebben az évben ünnepli önállósulásának tizedik évfordulóját. „Az idei búcsúünnepünket ez a kerek jubileum még örömteljesebbé tette” – nyilatkozta Kozsán parókus, aki köszönetet mondott szeretett híveinek bőkezű adományaikért, valamint a szent liturgiát követő szeretetvendégség dicséretes megszervezéséért, továbbá reményét fejezte ki arra nézve, hogy a mikolai görög katolikus hívek hitben megerősödve térhettek haza otthonaikba e rendkívül gazdag tartalmú, ünnepi szent liturgián való részvétel után. Ugyanakkor örömmel állapította meg, hogy az utóbbi években a mikolai hívek nemcsak lélekben és erőben, de a létszámuk tekintetében is egyre inkább gyarapodnak. Mint hozzátette, a gyülekezetnek jelenleg 274 tagja van.