Búcsúünnep a Bazilikában

Búcsúünnep a Bazilikában

Nagyvárad- Augusztus 15. a katolikus
naptárban a Boldogságos Szűz
Mária mennybevételének ünnepe. E
napon tartják a váradi Bazilika
búcsúját is. A vasárnapi
szentmisén Ft. Petrişor Constantin zilahi
plébános prédikált.


A székesegyházi Bazilikát
zsúfolásig megtöltő
ünneplőket Exc. Böcskei
László
megyés püspök
üdvözölte. Bevezetőjében
arra hívta fel a figyelmet: augusztus 15. a
nyár csúcspontja, a katolikus
egyház e napon Máriát ünnepi,
a Boldogságos Szűzanya mennybe
való felvételét. XII. Piusz
pápa ugyanis 1950. november 1-jén a
régi hitbeli meggyőződést
hitigazsági rangra emelte. Egyesek
kifogásolták ezt, mások viszont
elismeréssel fogadták az új dogma
kihirdetését. Carl Gustav Jung
svájci orvos, filozófus
például a legfontosabb egyházi
eseménynek nevezte a reformáció
megjelenése óta.A főpap
bevezető szavai után Ft. Lőrincz
Ottó
esperes-kanonok
átnyújtotta Mons. Fodor
József
általános
helynöknek, a Bazilika
plébánosának a Bogdánffy
Szilárd
vértanú
püspököt ábrázoló
zászlót, azzal a céllal, hogy
őrizzék, s végezzék el a
kilencedet. Az evangélium Szent Lukács
könyvéből szólt,
szentbeszédet Ft. Petrişor
Constantin
váradi
származású zilahi
plébános mondott. A szentmise
végén az egyházmegye
főpásztora köszönetet mondott
Balogh Mihály karnagynak, amiért
harminc éve vezeti a Székesegyház
ének- és zenekarát.  

Ciucur Losonczi Antonius