Búcsú volt a Katalin-telepen

Búcsú volt a Katalin-telepen
November 28-án, hétfő este, a Csodásérmű Boldogasszony ünnepén tartották a váradi Katalin-telepi templom búcsúját, mely nap egyben Labouré Szent Katalin, a csodásérem látnokának az ünnepe is.

Az ünneplőket köszöntő Barta Szabolcs plébános, lazarista szerzetes bevezetőjében hangsúlyozta: nagyon szeretik a csodásérem látnokát, Labouré Szent Katalint, akiről a Katalin-telep az elnevezését kapta, s nagyon szeretik a Csodásérmű Boldogasszonyt, akinek a közbenjárását, anyai szeretetét sokszor megtapasztalhatjuk.
Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Elmélkedésében Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát nem csupán általánosságban beszélt a Mária-tiszteletről, hanem a csodásérme történetét, illetve Labouré Szent Katalin alakját különösen kiemelte, nem feledkezve meg a személyes vonatkozásról sem, arról, hogy katona korában, a kommunista korszakban milyen sokat jelentett számára, hogy a nyakában viselt- ahogyan most is- egy ilyen csodásérmét.

Több látomás

Arra hívta fel a figyelmet: Labouré Szent Katalin 1806-ban született, és 1830 áprilisában léphetett be a vincés nővérek párizsi rendházába. Több látomása volt, melyekről először a lelki vezetőjével beszélt. Első látomása a párizsi rendházban 1830. július 19-én volt, amikor megtudta, hogy Isten küldetéssel akarja út megbízni. November 27-én történt az a látomás, amikor a Szűzanya egy érem elkészítésével bízta meg őt, és arról is beszélt, hogy milyen legyen az érem. Ugyanakkor ígéretet tett, hogy akik hittel viselik az érmet, és bizalommal fordulnak őhozzá, megkapják a szükséges kegyelmeket. Szűz Mária a földgolyón áll a kígyó fejére taposva, körülötte ez a felirat volt látható: „Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk”. Két kezéből sugarak áradtak a földre. Ezután a kép megfordult: egy nagy M betű látszott, amelyből egy kereszt emelkedett a magasba. Alatta Jézus Szentséges Szíve volt látható töviskoszorúval, és a Szűzanya tőrrel átdöfött Szeplőtelen Szíve. A képet 12 csillag keretezte, a Boldogságos Szűzanya pedig így szólt: „Csináltassatok érmet az itt megadott minta szerint. Akik ezt viselik, nagy kegyelmekben részesülnek”. Az érem viselőinek a Szűzanya sokszor csodálatos módon segített, ezért nevezzük csodáséremnek. Ez az egyetlen olyan érem tehát, amit maga Szűz Mária, Isten anyja ajándékozott az embereknek, és amelyhez nagyon sok kegyelem kapcsolódik.
A búcsúünnepségről távozók megáldott csodásérméket kaptak, és akik óhajtották, vagy nem siettek haza, a szeretetvendégségen még társaloghattak egymással.

Ciucur Losonczi Antonius