Búcsú Asszonyvásárán

Búcsú Asszonyvásárán

Bihar megye – Vasárnap délután
tartották meg a Kiskereki községhez
tartozó Asszonyvásárán a
Szűz Mária mennybemenetele tiszteletére
felszentelt római katolikus templom
búcsúünnepét.

Ez alkalommal jelentette be Fejes Rudolf
Anzelm
premontrei apát, hogy a rend falubeli
rendházának
újjáépítési terveire
sikerült pályázatot nyernie. A
részletekre visszatérünk.