Botházy Nándor a váradi RMDSZ ügyvezetője

Botházy Nándor a váradi RMDSZ ügyvezetője
Botházy Nándor a váradi RMDSZ ügyvezetője
Csütörtök délután a nagyvárad-újvárosi körzet székházában választmányi gyűlést tartott az RMDSZ váradi szervezete. Bizalmat szavaztak Botházy Nándor ügyvezető elnöknek, valamint tizenkét ügyvezető alelnök személyéről is szavaztak. Két tanácsadó is lett.

Miután meg lett állapítva, hogy a gyűlés határozatképes, Meleg Vilmos nagyváradi RMDSZ-elnök üdvözölte a megjelenteket, aki felidézte: a szeptember 29-i küldöttgyűlésen Botházy Nándort nevesítette, illetve kérte fel az ügyvezető elnöki tisztség betöltésére, aki elvállalta a jelölést, a szabályzat értelmében azonban ahhoz, hogy valóban mandátumhoz jusson, a választmánynak jóvá kell hagyja ezt. Miután ez nyílt szavazással megtörtént, megköszönve a bizalmat, Botházy Nándor bemutatkozott. Mint elhangzott: 35 éves, házas, két gyermek büszke édesapja. A jogi egyetem elvégzése után 2005-ben a megyei önkormányzat alkalmazásába került jogászként, és egy kis hegyközcsatári kitérőtől eltekintve, jelenleg is ott dolgozik. 12 éve tartozik az RMDSZ kötelékébe, 2010 óta tagja az országos RMDSZ szabályzatfelügyelő bizottságának, illetve 2013 óta a Bihar Megyei RMDSZ sportért felelős ügyvezető alelnöke. Ez utóbbi minőségében 11 alkalommal a borsi sportklubbal közösen megszervezte a Bihar Megyei Tulipán-sportkupát, mely alkalmanként 3 sportágban, 7 helyszínen majd’ 1000 embert mozgatott meg; 5-ször a Mikulás Kupát, ami a Bihar megyei magyar tannyelvű líceumok focibajnoksága, és 8-szor adhatta át többedmagával a Bodola Gyula-díjat, amelyet minden évben egy fiatal tehetséges, magyar nemzetiségű labdarúgónak szánnak. Ugyanakkor ott lehetett az első diákolimpia megrendezésénél, melynek helyszíne Érmihályfalva volt, és körülbelül 700 gyereket szólított meg. Emellett kiállításokat és közönségtalálkozókat szervezett. „Kihívásként tekintek rá, szép feladatnak tartom, hogy nagyváradi magyarként a helyi közösségért, illetve azért a magyar érdekvédelmi szervezetért dolgozhassak, amelynek létét, erejét, sikerét már eddig is a szívemen viseltem”- hangsúlyozta.

Programötletek

Azt mondta: igyekezett olyan programot, feladatcsomagot összeállítani, leegyeztetve ezeket az ügyvezető alelnök-jelöltekkel, amelyek a nagyváradi magyarság minél nagyobb szegmensét pozitívan érintsék, valamint hatással legyenek az RMDSZ szervezetének erősítésére. Célja, hogy ezek megvalósítása hasznos, értékteremtő és célravezető legyen a váradi magyarok számára. A szervezetépítési feladatok közé sorolta a körzetek helyzetének feltérképezését, a tagdíj befizetések rendszerének újragondolását és a nagyváradi RMDSZ kommunikációjának erősítését annak érdekében, hogy minél több nagyváradi magyar emberhez eljussanak, bevonva a megyei vagy akár az országos szervezet szakembereit.

A tervezet programok közt említette: a szociális jellegű Tulipán-mosolyt, melynek vezetője Szabó Kinga hegyközcsatári tanácsos lesz, a Kaláka-mozgalom meghonosítását Nagyváradon, családsegítő és gyermekjóléti tájékoztatási program indítását, óvoda/iskola beiratkozási tájékoztatót, az első választók számára létrehozott rendezvényeket/tájékoztatót (Youtube/snapchat/instagram csatornák létrehozása), a Szent László lovas szoborra szánt hozzájárulások begyűjtésének váradi megszervezését, a Nagyváradi Magyar Diákszövetség, illetve a magyar középiskolák és líceumok diáktanácsainak megerősítését, egy Civil zöldkönyv összeállítását, pályázati lehetőségek bemutatását, kis költségvetésű kirándulások megszervezését, a részek/intézmények viadalát, összművészeti fesztivál szervezését, a Minority SafePack és regisztráció elindítását Nagyváradon, új vagy régi sportrendezvények életre hívását, a váradi városi szervezet kulturális, szociális, közösségi, sport programtervének összeállítását, ennek a megyei programmal való összehangolását, egyszóval az RMDSZ-márkanév erősítését.

 

A csapat

A csapat, melynek tagjaira ügyvezető alelnöki minőségükben mindezek megvalósítása érdekében támaszkodik, a következő: Pető Dalma- rendezvényekért és kommunikációért felel, Kirei Melinda- egészségügyi és szociális ügyekért, Kecse Gabriella- oktatási ügyekért és civil szervezetekért, Kis Gábor- önkormányzati ügyekért, Balogh János- gazdasági ügyekért, Somogyi Tamás- társadalmi szervezésért és a körzetekkel való kapcsolattartásért, Hochhauser Ronald- műemlékvédelemért, Kőrösi Kristóf- ifjúsági ügyekért, Kócza Erika- adminisztratív ügyekért, Somogyi Orsolya- pályázati ügyekért, Hunyadi István- kulturális ügyekért, Pásztor Lehel- sportért.

Nem alelnöki tisztségek ugyan, de fontos szerepkörök, és a szabályzat lehetővé teszi, hogy külső szakemberekkel, munkatársakkal dolgozzon együtt az ügyvezetés, ezért ennek értelmében az önkormányzati frakció munkáját segítő tanácsadó ifj. Ritli László maradt, az arculatépítésért felelős tanácsadó pedig Pósa Tibor lett. Botházy Nándor mandátuma 2019 áprilisában jár le.

Egyéb célok

Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetője jó ötletnek nevezte, hogy a városi ügyvezetés csapata széles körű tapasztalattal rendelkező személyekből tevődik össze, hiszen- mint fogalmazott- reálisan kell nézni a hónapot, hogy ne történhessen meg az, hogy a 2020-as önkormányzati választás után ismét kétharmada legyen a liberálisoknak. A kihívások közt említette a körzetekkel való szorosabb együttműködés kialakítását, nagyobb, gazdasági és infrastrukturális jellegű projektek kidolgozását, valamint a fiatal nemzedék bevonását a közösségi tevékenységekbe.

Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke prioritásként jelölte ki a továbblépést a szervezetépítés területén, a tereink belakását, valamint a partnerséget a magyar oktatási intézményekkel, a történelmi egyházakkal, a civilekkel és a vállalkozói szférával.

Ciucur Losonczi Antonius