Borboly Csaba egy joghézag megszüntetését javasolta a miniszterelnöknek

Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba levélben fordult Mihai Răzvan Ungureanu miniszterelnökhöz és az RMDSZ-es honatyákhoz a lakossági nyilvántartás körében használt formanyomtatványok ügyében.

A hatályos jogszabályok ugyanis előírják, hogy azokban a helységekben, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20%-ot, a kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvükön érintkezhetnek a hatóságokkal írásban és szóban is. Ennek ellenére a lakossági nyilvántartás és az anyakönyvezés terén a hivatalokban használt nyomtatványok kizárólag román nyelvűek. Mivel ezek a tevékenységek a lakosság egészét érintik, a tanácselnök szerint közérdek, hogy a nyomtatványok magyar nyelven is elérhetőek legyenek. Ennek érdekében szükséges a lakossági nyilvántartásra és az anyakönyvezésre vonatkozó jogszabályok bővítése.

 

– Az erre vonatkozó javaslatot kormányhatározat-tervezet formájában elküldtük a kormányfőnek, és azt reméljük, hogy az elképzeléseink megvalósításában segítségünkre lesz majd – nyilatkozta Borboly Csaba.

 

A javasolt módosítás olyan jelentős joghézagot lenne hivatott megszüntetni, amely eddig megakadályozta azt, hogy a magyar nyelvet (és bármilyen más kisebbségi nyelvet) az állampolgárok a hivatali ügyintézés során írásban is használják. Ennek nemcsak azért van jelentősége, hogy a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeket az ország teljesíteni tudja, hanem azért is, hogy a magyar ajkú lakosság körében az anyanyelv fejlődésére lehetőség nyíljon és a megfelelő terminológia használata megszokottá váljon.