Borboly Csaba beszéde

Borboly Csaba beszéde
Csíkszereda – Az RMDSZ Hargita Megyei Szervezetének soros elnökeként üdvözlöm Önöket az RMDSZ Regionális Önkormányzati Konferenciáján, mely rendezvény a mai nap folyamán csak néhány óráig tart, de a benne felvetett témák előkészítésében, kidolgozásában, és a rendezvény folyományaként hamarosan megjelenő konkrét politikai cselekvésekben nagyon sok szakmai, politikai egyeztetési munka van.

Abban a reményben üdvözlöm a megjelenteket, hogy az elkövetkező időszakban az RMDSZ, mint szervezési keret segítségével nem azt fogjuk keresni, mérni, latolgatni ki a jobb, erősebb, fejletteb Székelyföld térségei és városai közül, netalán azt, hogy ki miért hibás, hanem azt, hogy miként működhetnek együtt a térségek, hogyan növelhető Székelyföld egészében az életszinvonal és miként építhetők ki az önrendelkezéshez szükséges közös intézmények, egyezmények és cselekvések. Székelyföld közel ezer éves története az évszázadok folyamán folyamatosan a vesztes oldalán való harcolás, a rendszeres kifosztás, megosztottság, székek közötti viszály, elvándorlás és a szegénység különféle formáiról szól, természetesen jószerével teletűzdelve megszerzett jogok és egyezségek sokaságával, majd azok gyors elfelejtésével, sárba tiprásával. Egy Új Székelyföldért, Hargita, Kovászna és Maros megyékért és a történelmi székekért, területekért kell dolgoznunk. Ahol nem azt keressük mi választ el, hanem, azt ami összetart, ami erősít. Akkor járunk jó uton ha akkor is büszkék leszünk egy-egy sikerért, ami lehet, hogy nem a saját területünkön van.
Szeretném, ha polgármestereink, területi és megyei elöljáróink arra is büszkék lennének, ami a szomszédban történik! Vagy netalán egy kicsit arrébb.
Egymagában kisvárosként, térségként nem tudtunk/tudunk olyan fejlesztéseket végrehajtani, amely az élet számos területén képes kezelni a kihívásokat és a lakosság problémáit. Összefogásra van szükség.

Oda kell figyelni jobban az emberek véleményére, elképzeléseire! Fejleszteni Székelyföldön csak lakossági párbeszédre építve lehet. Hisz nem elég csak a tervezők és stratégák, kormányzati lobbi segítéségével fejleszteni! Ma már láthatjuk, leginkább az MPP helyi alapszervezetek futószalagszerű létrehozásának környékén, hogy csúfosan kikezdik, becsmérlik és lesajnálják azokat a fejlesztéseket, amelyekért RMDSZ-es helyi, területi, megyei és országos vezetők vért izzadtak és megcsinálják! Ma az emberek újszerű poltizálást és közéleti vezetést várnak el! Amelyet egy szóban megújulási igényként is fogalmazhatunk. De megújulás alatt én nemcsak a személyi újítást értem, hisz azt tudjuk jól, nem oldja meg az élet által rendszerűen hozott problémákat, hanem a gondolkodásmód, a hozzáállás, a magatartás és a közös alkotás tekintetébe vetett közigazgatási megújulásban és újításban hiszek! Ha ez meglesz, akkor biztos vagyok benne, hogy mi székelyföldi politikusok, összefogva egyházi, civil, szakmai szervezeteinkkel közösen megtudjuk valósítani az ERŐS, SIKERES SZÉKELYFÖLDRE vonatkozó elképzeléseinket.

Köszönöm, hogy meghallgattak. Borboly Csaba