Bonyolult az engedélyeztetés

A megyei egészségügyi
hatóságon keresztül juttatható el
a szaktárcához a külföldi
gyógykezelést kérvényező
által összeállított
dosszié. Az engedélyeztetés
lassú folyamat, de nem kivitelezhetetlen.


A külföldi egészségügyi
ellátás
t egy
elkülönített keretből
finanszírozzák, és része az
Országos Egészségügyi
Programoknak, mint különálló
program. Törvényileg meghatározott
módon a beteg csak és
kizárólag akkor részesülhet
külföldi egészségügyi
ellátásban, ha már
bebizonyosodott, hogy hazai
egészségügyi
intézményekben nem megoldható a
gyógyíttatása, és ezt
szakorvosi vélemény is
megerősíti. A külföldi
kezelés költségeit csak abban az
esetben téríti az
egészségügyminisztérium,
amennyiben a szakbizottsága előbb
engedélyezte azt. Ennek első
lépése egy dosszié
összeállítása. Egyes
betegségek esetén szükséges
egy kiegészítő dokumentum
kitöltése, de minden betegnek ki kell
töltenie egy maghatározott
típusú nyilatkozatot, amely
formáját az
egészsgyügyminisztérium
határozott meg.

Postai úton


Az összeállított dossziét
csak és kizárólag postai
úton küldheti el a megyei
egészségügyi hatóság,
tilos a betegnek vagy
hozzátartozójának
személyesen eljuttatni a minisztériumba.
A szakemberek felhívják arra is a
figyelmet, hogy sokszor a külföldi
klinikák csak nagyon lassan válaszolnak
arra, hogy fogadják-e az adott beteget vagy sem,
így emiatt is előfordulhatnak
késések. A tavalyi évben
mindössze két kezelést
engedélyezett a minisztérium, de
idén már három dossziét
elemeznek a szakemberek.

A kérvényezéshez
szükséges dokumentumok


A kérvényezéshez
szükséges dosszié az alábbi
dokumentumokat kell hogy tartalmazza: a beteg vagy a
hozzátartozó által megírt
kérvény; az orvosi jelentések (a
páciens beteglapja, a kórházi
zárójelentés, az analízisek
eredményei stb.), amelyet a megyei
egészségügyi
hatósághoz letehet a családorvos,
a beteg hozzátartozója
(férj/feleség, negyedfokú rokon
vagy a beteg jogi képviselője); a
területi szakorvosi bizottság által
elkészített jegyzőkönyv,
amelyből kiviláglik, hogy
szükséges a külföldi
gyógykezeltetés; ugyancsak a
területi szakorvosi bizottság által
javasolt legalább három
külföldi klinika, azok teljes
elérhetőségével (cím,
telefon, fax stb.), ahol a beteg
kezelését el tudnák
végezni; fontos tudnivaló, hogy a
klinikák közül az alábbi
kritériumok alapján válogatnak:
tapasztalat az adott eljárásban és
az eddig elért eredmények; a
szolgáltatások minősége; a
kezelés költsége (a legkisebb
ár számít). Szükséges
még a külföldi klinika
részéről egy levél, amely
tartalmazza a klinika
jóváhagyását arra
nézvést, hogy a betegek valóban
kezelni fogják; a kezelés becsült
értéke (proforma számla); a
lehetséges fizetési módok; a
klinika bankszámlaszáma.