Bontják az Emilia malmot

Bontják az Emilia malmot
Munkagépek zaja szűrődött ki kedden az Emilia malom zárt kapui mögül. Az épületre a nagyváradi Polgármesteri Hivatal bontási engedélyt adott ki.

Az önkormányzat annak ellenére adta ki még tavaly a bontási engedélyt az Emilia malomra, hogy a Műemlékvédő Alapítvány korábban kezdeményezte az ingatlan műemlékké nyilvánítását. Az ügy kapcsán Pásztor Sándor, a váradi helyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője, a Várszövetség alapító tagja elmondta, hogy szerdán találkozik Adriana Lipoveanuval, a város főépítészével, a Műemlékvédő Alapítvány elnökével, aki tájékoztatni fogja őt az Emilia malom jogi helyzetéről. Ugyanakkor Sárközi Zoltán helyi tanácsos, a Műemlékvédő Alapítvány korábbi elnöke felidézte, hogy az alapítvány 2010-ben kezdeményezte a 2001-ben eladott ingatlan műemléki besorolását. A kezdeményezéstől számított tizenkét hónapig az épület védelem alatt áll, vagyis semmiféle munkálatot nem lehet végezni az ingatlanon ebben az időintervallumban. Időközben azonban egy civil szervezet is pert indított az Emilia malom ügyében, és a per ideje alatt szintén törvényes védelem alatt áll az ingatlan. Éppen azért, hogy a per ideje alatt a két védelmi időszak ne egyszerre fusson, a Műemlékvédő Alapítvány leállíttatta a műemléki besorolási eljárást abból a megfontolásból, hogy amikor a per véget ér, az alapítvány ismét beindítsa az eljárást, így tovább hosszabbítható legyen a védelmi időszak. Csakhogy időközben Sárközi Zoltánt eltávolították az alapítvány éléről, és a váradi épített örökség megóvására létrehozott intézmény „elfelejtette” újraindítani a műemlékké nyilvánítási kérelmet, ehelyett a Polgármesteri Hivatal kiadta a bontási engedélyt.

Mit lehet tenni?

Arra a kérdésünkre, hogy mi lett a per végkimenetele, Sárközi Zoltán ezt válaszolta: „Minket erről nem tájékoztatott senki. Mi úgy tudjuk, hogy Bukarestig jutott a per, és az ingatlantulajdonost elmarasztalta a bíróság.” Arra a kérdésünkre, hogy mit lehet még tenni az Emilia malom megmentése érdekében, Pásztor Sándor azt válaszolta, hogy erre csak azok után lehet választ adni, hogy találkozott a város főépítészével. A sajtótájékoztató után e sorok írója elment a helyszínre. A kerítésen kívülről is látszott, hogy a malom igencsak leromlott állapotba került, a becsukott kapuk mögül munkagépek zaja szűrődött ki, a Zárda/Mihai Viteazul utcai kapubejáraton pedig felirat értesítette az arra járókat: „Ne parkoljanak ide! Bontanak!”

Pap István