Bölcsődeavatás: „Minden gyermek ajándék”

Bölcsődeavatás: „Minden gyermek ajándék”

Az egyházi és világi meghívottak, a bölcsődébe járó gyermekek és szüleik, valamint az ott dolgozók részvételével tartották meg a nagyváradi Csillagocska bölcsőde avatóünnepségét múlt pénteken.

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Csillagocska Bölcsődéjének avatóünnepségét tartották meg péntek délelőtt. A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programjának keretében felépített ingatlan átadásán az egyházi és világi meghívottak mellett jelen voltak az ide járó gyermekek, szüleik és az ott dolgozó pedagógusok, dadusok. Semmilyen ünnepi beszéd nem érhet fel a gyermeki kacaj és gügyögés varázsával, tisztaságával, talán ezek voltak a legszebb tanúságtételei annak, hogy milyen nagy szükség van erre a bölcsődére. A negyven férőhelyes Csillagocska bölcsőde két csoportjába jelenleg összesen harminckét gyerek jár, a fennmaradó helyekre továbbra is lehet jelentkezni. A bölcsőde havi 150–400 lejbe kerül a családok anyagi helyzetétől függően, ehhez hozzájön a napi étkezés ára is (ez változik attól függően, hogy hány napot járt a gyerkőc az adott hónapban a bölcsibe). A bölcsőde termei tágasak, szellősek és világosak, ízléses, színes és vidám mesebeli figurák díszítik a falakat, és sok, a koruknak megfelelő fejlesztő játék várja a kicsiket. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek majd zenei, népzenei foglalkozásokra és más népi játékokra is. Külön termekben alakították ki az alvóhelyiségeket, ahol szépen sorakoznak a rácsos ágyak. Természetesen van orvosi szoba, mellékhelyiségek és egyéb adminisztratív terek. Az épülethez egy nagy füves udvar is tartozik kinti játékokkal felszerelve, amit már az avatóünnepség idején birtokba vettek a gyerekek.

Csűry Istvánnak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének igehirdetési alapgondolata a bölcsőde falaira is felkerülő bibliai idézetet volt: „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt.127, 3) Mint elmondta, minden gyermek ajándék, akiben benne van az örökség, amit az ősöktől kapott, és az örökség, amit továbbvisz. A bölcsőde jutalom az anyaszentegyháznak, hiszen a benne dolgozók megkapták a gyermekek keresztény nevelésének nemes feladatát, és jutalom a szülőknek, mert gyermekeik Isten tanításának közelébe kerülnek. Legyen ez az épület zarándokhely, ahova a gyermekek otthontól otthonig, a családi közösségből egy nagyobb családi közösségbe érkeznek, és ezen az úton az isteni gondviselés kíséri őket, mert az Isten közelségében mindig biztonságban vannak – hangzott el. Farkas Zsolt közigazgatásügyi előadó-tanácsos köszöntötte a meghívottakat, majd a teljesség igénye nélkül felsorolta, hogy csak a Partiumban hány óvoda és bölcsőde újult meg vagy épült a magyar kormány által támogatott program keretében: Nagyvárad mellett többek között Nagykárolyban, Krasznán, Temesváron, Aradon, Köröstárkányban épült, újult meg több óvoda és bölcsőde.

Keresztény gyökerek

Dr. Grezsa István óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos elmondta, hogy a 47,6 milliárd forintos forrásból közel 150 új intézményt építenek és további 500 épület felújítását tűzték ki célul az egész Kárpát-medencében. Hozzátette, hogy a váradi bölcsőde az egyetlen, amely egy működő püspökség udvarán létesült. Ezt azért tartotta fontosnak kiemelni, mert mind a bölcsőde közössége, mind pedig a püspökség munkatársai meríthetnek a másik intézmény közelségéből. Az itt nevelkedő gyermekek és szüleik egy megszentelt helyen felépült, európai színvonalú szolgáltatást nyújtó intézményben biztonságban tudhatják a gyermekeket, ahol a lelkiség és a szakmaiság nem is lehet kérdéses. Az itt dolgozók mindennapos megerősítést kapnak abban a szolgálatban, amire elhívta őket az Úr, és abban, hogy a magyar megmaradás és a keresztény gyökerek őrzéséhez ezt az utat kell folytatni. „A Csillagocska bölcsődéből és óvodából kikerülő gyermekek szinte biztos, hogy magyar iskolában folytatják tanulmányaikat, és akár jó szakmunkásként, akár diplomát szerezve a Kárpát-medence jövőjének zálogává válhatnak” – hangzott el végezetül.

Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő beszédében egy felmérés eredményeire hivatkozva elmondta, hogy a váradi magyar fiataloknak nagyobb a gyermekvállalási kedve, mint a váradi átlagé. A gyermekvállalás a magyarság megmaradásának igazi záloga, ezért segíteni kell a majdani szülőket, hogy merjenek gyermekeket vállalni – fogalmazott. Kitért arra, hogy az intézmény megépülését követően a jövőben a bölcsőde működtetése is fontos, és a román államot is rá kell venni arra, hogy beszálljon a fenntartási költségekbe. „Évek alatt, de elértük a felekezeti óvodák állami támogatását, a törvényi keret megszületett, reméljük, hogy a következő évtől a finanszírozást is megkapja a bölcsőde” – mondta Szabó Ödön.

Áldás

Az ünnepség második része az intézmény udvarán folytatódott, ahol Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese a 133. zsoltár szövegére utalva kiemelte, hogy áldást csak az Úr adhat, és oda, ahol testvériség és egyetértés van. Az esperes végül az ároni áldást az óvoda vezetőjének, Felföldi-Bod Gabriellának adta át. Tankó Zita elemi és óvodai oktatásért felelős megyei tanfelügyelő a bölcsődék fontosságára hívta fel a figyelmet, elmondva, hogy Bihar megyében közel kétszáz bölcsődés korú gyermeket akartak beíratni óvodákba. Brugós Anikó, a Csillagocska Alapítvány képviseletében Pálfi József alapítványi elnök üzenetét tolmácsolta, melyben elhangzott, hogy immár a bölcsődétől az egyetemig biztosított a magyar nyelvű református egyházi oktatás a nagyváradi magyar gyerekeknek. Az alkalmon szolgált a Csillagocska Református Óvoda pedagóguskara, valamint az egyházkerület kántorkórusa. A zenei szolgálat után Csűry István püspök megáldotta az új épületet, majd Grezsa Istvánnal és Szabó Ödönnel közösen átvágták a nemzeti színű szalagot. Ezt követően már minden jelenlevő megnézhette, bejárhatta az intézményt.

 

P. Nagy Noémi