Bogdánffy-zászló Érsemjénben

Bogdánffy-zászló Érsemjénben
Bihar megye – Október első vasárnapjának szentmiséjén fogadták a Bogdánffy-zászlót az érsemjéni római katolikus templomban

Isten szolgája dr.Bogdánffy Szilárd, a kommunizmus áldozatává vált vértanú püspök boldoggá avatására készül a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívő sokasága. Ezen előkészületi programok keretében, vasárnapról vasárnapra, más-más plébániatemplom ad otthont egy hétig a külön ezen alkalomra készült Bogdánffy Szilárd zászlónak, mely tudatosítja a helyi egyházközségekben a boldoggá avatás eseményének jelentőségét és kitüntető mivoltát, a nagyváradi egyházmegye életében.
 
Példaértékű élet
 
Így érkezett Érsemjénbe is a Bogdánffy zászló, melynek így egy hétig, a helyi római katolikus templom adott otthont. A szentmise keretében Györfi Józsefkerületi esperes, érmihályfalvi lelkipásztor adta át a zászlót Borsi Imre Lóránt helyi plébánosnak, kiemelve a boldoggá avatás előtt álló vértanú püspök erényes életét, mely nemcsak a papoknak, hanem minden hívő embernek példaértékű és követendő kell legyen. A szentmise végén Borsi tisztelendő imakilencedre hívta meg a helyi egyházközséget, hogy így kérjék a vértanú püspök közbenjárását a Mindenhatónál.