Bogdán Zsolt – A lélek anyanyelvén

Bogdán Zsolt – A lélek anyanyelvén
Előadóest lesz id. Csíky Boldizsár zenei közreműködésével a Posticumban 2017. április 9-én 19:00 órától.

Műsoron: Ady, József Attila, Kányádi, Radnóti, Arszenyij Tarkovsszkij, Székely János versei.
Zenei repertoár: Liszt: Petrarca-szonett; Chopin: F dúr keringő; Brahms: B moll Intermezzo; Szkrjabin H dúr etűd; Chopin: A moll keringő; Szkrjabin: Cisz dúr etűd; Gershwin: The Man I Love; Bartók Béla: Andante, Tíz könnyű zongoradarab.)

Részlet id. Csíky Boldizsár leírásából:
Költészet és zene. Rokonságuk, együttélésük, egymásra hatásuk születésük pillanataitól a jelenkorig közismert, könyvtárnyi eszmefuttatás íródott erről. Összeállításunk alapgondolata és indoklása legfőképpen a közös hangulati elem megtalálása és felmutatása. Az összeállítás belső logikáját, összetartó erejét a válogatásnak az a szándéka adja, hogy az emberélet korszakainak élményeit a hallgató elé tárja. Így alakult ki a versek sorrendje. Karrierje delelőjéhez érve, az ember visszanéz ifjúkorára, rácsodálkozik felnőtté válására és némi rezignációval tekint saját korára.

Belépő: 15 RON