Bodrogolasziban koccintottak a “‘bábotások”

Bodrogolasziban koccintottak a “‘bábotások”
Az elmúlt hét végén Tokajba, Sárospatakra és Bodrogolasziba kirándultak a monospetri Bábota néptánccsoport tagjai. Alább nem csak erre térünk ki, de arra is, mit jelent a csoport neve.

Monospetriben közel egy éve, 2015 tavaszán alakult meg Kozák Róbert kezdeményezésére és Barcui Barna polgármester támogatásával a felnőtt néptánccsoport, mely vezetőinek az érmihályfalvi Sütő Juditot és Szabolcsot kérték fel. Az első próbákon 4 pár vett rész, ám egy idő után kialakult az állandó, 14 fős létszám, melyben vannak házaspárok is, az átlagéletkor 33 év. A csoport tagjai heti egy alkalommal a művelődés házban találkoznak, a két órás próbákon sajátítják el népi kultúránk táncos formáját. Alig telt el néhány hónap, már közönség elé is álltak, a helyi falunapon, amikor Monospetri 800. “születésnapját” is ünnepelték. Öt pár lépett színpadra akkor szatmári táncokkal örvendeztetve meg a publikumot. Ugyanezzel a koreográfiával szerepeltek első, településükön kívüli fellépésükön is: Micskén jártak, szüreti bálon.

Meglepetés keresztelő

Emlékezetes marad a táncosoknak az az októberben tartott táncpróba, melyre Barcui Barna polgármester egy tortával toppant be: az elöljáró a “keresztapa” szerepét felvállalva változtatta a próbát névadó ünnepséggé, a Bábota nevet (lásd alább) ajánlva. Decemberben már főszereplőkké léptek elő a táncosok, hiszen a megyei RMDSZ Monospetriben bonyolította le 2015-ös disznótoros mulatságát, melyhez nem csak kétkezi munkájukat adták, de példát adva az eseményen résztvevő fiataloknak, előadták az akkorra már részleteiben is jól kidolgozott szatmári táncukat. A csoportvezetőktől megtudtuk: a próbák során már ismerkednek a táncosok a felcsíki, a széki, a mezőségi és az alföldi tánclépésekkel is. A tanuláshoz szükséges odafigyelés nem zárja ki, hogy a találkozások jó hangulatban teljenek, sok humorral, ám az egymás iránti tisztelet jegyében.

Csapatszellem

A táncosok között van, akinek a csoport tagjaként, néptáncossá válva gyerekkori álma vált valóra, de mindannyiuknak jó szórakozást, kikapcsolódást jelent. Mivel korábban is egymással barátságban volt felnőttekről van szó, szabadidejüket is gyakran együtt töltik. Ennek a csapatszellemnek a jegyében szerveztek közös kirándulást az elmúlt hét végén: jártak Tokajban, Sárospatakon bejegyezték nevüket a Református Kollégium Nagykönyvtárának vendégkönyvébe, Bodrogolasziban pedig Fedor József pincészetét tették próbára. A csoport legközelebb március 15-én lép közönség elé, amikor a nemzeti ünnep helyi, monospetri megünnepléséből veszik ki részüket az alkalomra készülő összeállítással.

Mi az a Bábota?

A néptánccsoportokra jellemző, hogy olyan nevet választanak, mellyel egyrészt egy helyi sajátosságot (hagyományt, földrajzi nevet, növényt, stb.) örökítenek meg, másrészt könnyen beazonosíthatóvá teszik magukat. Így volt ez a monospetriekkel is: mint megtudtuk, a Bábota a falu melletti kiserdő szélén az a hely, ahol egy kis patakban hajdan kendert áztattak.

Rencz Csaba