Bocskai történelmünk nagy alakja

Bocskai történelmünk nagy alakja
Nagyvárad – Az elmúlt hét végén a nagyváradi rogériuszi református templomban került sora presbiteri szövetségek találkozójára. Pénteken a Bocskai Istvánról szóló előadás nyitotta a konferenciát.

Pénteken, augusztus 27-én a nyitó áhítatot követően került sor a presbiter szövetségek közös konferenciájának hivatalos megnyitójára, amikor László Kálmán a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiter Szövetségének (KREPSZ) elnöke, illetve Imre Sándor a Tiszántúli Református Egyházkerület (TRE) főgondnoka, a MREPSZ Tiszántúli Területi Szervezet elnöke ismertette a jelenlévőkkel a teljes programot. Megtudhattuk, hogy hogyan is jött létre ez a közös konferencia a két egyházkerület illetve a két PSZ között. Ezt követően egy nagyon érdekes értekezés következett Dr. Szabadi István a TREK Levéltárának igazgatója előadásában, Bocskai István és a bécsi béke címmel. A bihari származású Bocskai István Kolozsvárott született, de mindig is Kismarjainak vallotta magát. Itt nevelkedett, itt éltek szülei, akik itt is vannak eltemetve a református temetőben. Ifjú kora ellenére mint nemes apród kerül a bécsi udvarba, majd  1592. váradi kapitány és bihari főispán lesz. 1604-ben az alkotmány és a vallásszabadság megvédésére fegyverbe szólítja a nemzetet. Egész Erdély és Magyarország támogatja.

A bécsi béke


Az erdélyi vármegyék és a székelyek Bocskait már 1605 február 21-én Nyárádszeredán, a magyarországi rendek pedig április 20-án, Szerencsen Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltják ki. E méltóságában a török szultán Budára küldött athnámejával megerősíti, sőt királyi koronát is ajándékoz számára. A török barátságát Bobcskai megtartja, de a királyi címet és méltóságot elutasítja magától. 1606-ban Bocskai Illésházy segítségével köti meg a bécsi békét, mely a nemzet jogait teljesen biztosította. Bocskai nem sokáig élvezhette nagy vívmányait, nem kevéssel reá, ugyanazon évben, állítólag Kátay Mihály kancellárjától megmérgezve, meghalt. Állítólag Kátay Mihály kancellár mérgezte meg. Bocskai hívei Kátayt ezért a kassai piacon felkoncolták. Bocskai István fejedelem uralkodása nevezetes korszaka Magyarország történetének. A bécsi béke oly vívmány volt, mely megalkotóját történelmünk legnagyobb alakjainak egyikévé avatta. Az érdekes élőadást megbeszélés követett, majd a Nagyvárad-rogériuszi énekkar műsorát hallgathattuk meg Kozma Gyula karnagy irányításával.

Tóth Zsigmond