Bocskai-emlékünnepség és tisztavatás Diószegen

Bocskai-emlékünnepség és tisztavatás Diószegen
Bihar megye – Emlékszik-e valaki arra, hogy mikor volt utoljára magyar nyelvű tisztavatás tájainkon? Az emlékezet immár nem kell a múlt homályába révedjen: vasárnap délben Bihardiószegen sor került rá, történelmi díszletek között.  

Bocskai István fejedelem, aki a magyar történelemben az egyedüli, aki nem csak elkezdett, de győzelemre is vitt egy szabadságharcot, 1604. október 15-én vívta meg hajdúival a diószeg-almosdi csatát, melynek emlékére tavaly tartottak először emlék-csatajelenetet. Idén hasonlóra jövő hónap 14-én kerül sor, de már vasárnap emlékünnepséget tartottak Bocskai (1557–1606) születésének 450. évfordulója alkalmából.

Korhű zászló

A református templomban Derencsényi István, a Debreceni Református Egyházmegye esperese igehirdetésében a szilárd jellemű, hazafiságában tántoríthatatlan fejedelmet méltatta, aki munkásságának üzenete a mának: ott kell helytállnunk, ahová rendeltettünk, sorsközösséget vállalva a nemzettel. Az igehirdetés után Gellért Gyula házigazda lelkész, az Érmelléki Egyházmegye esperese köszöntötte a megjelenteket, majd Petrucz József monumentális festményének (lásd BN, szeptember 21.) leleplezésére került sor. Két hónapi munkával készült el a Bocskai és a hajdúk felsereglése az egyedi erdőnél című kép, mely később a létrehozandó Hajdú Múzeumban kap helyet, mondta el az alkotó. A felnőtt és ifjúsági kórus énekszámai után bontották ki az érsemjéni Szilágyi Sándorné készítette Bocskai-zászlót, mely Gellért Gyula ismertetője szerint „egy korhű és letisztult motivumú” lobogó, s melyet (a festményhez hasonlóan) a két esperes áldott meg. A zászlóra Balázsné Kiss Csilla, az egyházkerület Nőszövetségének alelnöke, illetve dr. Karászi Rozália, az egyházmegye Nőszövetségének elnöke kötött igeverset tartalmazó szalagot.

„Viseld tisztességgel”

Az ünnepség a templomkertben folytatódott, ahol a tavalyi csatajelenetben résztvettek közül kapitányokat és főhadnagyokat avattak, átadva nekik a vitézi (fácán)tollakat és tiszti jelvényeket (buzogány), a „viseld tisztességgel, forgasd dicsőséggel” köszöntéssel. Az új tiszteket a két esperes áldotta meg, majd szervezetek és intézmények képviselői koszorúzták meg Bocskai mellszobrát, illetve a hajdúk szabadságharcának emlékére állított kopjafát. A szabadtéri ünnepség a Szózat éneklésével zárult, mely után a huszárok és hajdúk a község főutcáján vonultak végig teljes díszben, az új zászló alatt.

Előléptetett tisztek

Vitézi tollat és tiszti jelvényt vehettek át a következők, kapitányok: Rédhey Emília (Székelyhíd), Benedek Tamás (Diószeg), Adorján Csaba (Álmosd), Piroska János (Hajdúsámson), Kiss István (Szentjobb). Főhadnagyok: Kovács Gábor, Balogh Imre, Balogh Zoltán, Imre István (Diószeg), Ármós Zoltán (Álmosd), Zatykó István (Szentjobb).

Rencz Csaba