Biztonságot és egészséget!

Szatmár megye – Több ezer embert ér
munkahelyi baleset Romániában, de
arról még csak megközelítő
adat sincsen, hogy hányan szenvednek olyan
betegségekben, amelyet az
egészségkárosító
munkahelyek okoztak.


A munkabiztonsági és
foglalkozás-egészségügyi
világnap
alkalmából tegnap
szemináriumot tartottak a Szatmár Megyei
Munkaügyi Felügyelőségen. Az
Európai Munkahelyi és
Egészségvédelmi
Ügynökség
(OSHA) és a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
idei kampányának
középpontjába a munkahelyi
kockázatfelmérést és
kockázatkezelést helyezte, amely szorosan
illeszkedik a biztonságos,
egészséges és tisztességes
munkahelyekért folytatott nemzetközi
erőfeszítések sorába.

Balesetek és betegségek


A statisztikai adatok szerint az Európai
Unió
ban évente több
millió embert ér munkahelyi baleset vagy
súlyos munkahelyi
egészségkárosodás. A
munkavállalók
biztonságának 
garantálása és
egészségének megőrzése
közös ügy, hiszen
eurómilliárdokat költenek
Európában a cégek arra, hogy a
betegszabadságon lévő
dolgozóikat fizessék, hogy
kártérítést fizessenek a
munkahelyi baleset során bekövetkezett
munkaképtelenség vagy halál miatt.
Mint az egészség területén, a
munkabiztonságnál is a
megelőzésre kellene fektetni a
hangsúlyt, mert a legtöbb munkahelyi
baleset és betegség
megelőzhető. Az első lépés
a kockázatok felmérése. Ez teszi
lehetővé, hogy a munkaadók
világosan lássák, mit kell
tenniük a munkahelyi egészség
és biztonság javítása,
és egyúttal a
termelékenység fokozása
érdekében. Már a tavalyi
évben megkezdte az OSHA azt az
átfogó kampányt, amely a magas
munkabiztonsági és
munkaegészségi kockázattal
működő ágazatokra és
elsősorban a kis- és
középvállalkozásokra
irányul, és amelyhez Románia is
csatlakozott. A kampány végső
célja, a kockázatkezelés
fontossága és az
információcsere mellett a 
munkahelyi balesetek és
egészségkárosodások
számának csökkentése. Az
új uniós stratégia célja a
a munkahelyi balesetek
előfordulásának 25%-os
mérséklése. Cristian Sasu, a
Szatmár Megyei Munkavédelmi
Felügyelőség vezetője elmondta,
hogy bármennyire sajnálatosnak is
tartják, de a munkahelyi baleseteket nem lehet
teljes egészében
kiküszöbölni, de biztonságos
és egészséges munkahelyek
megteremtésével jelentősen lehet az
előfordulás gyakoriságát
mérsékelni.


Április 28-án, 1996 óta 
egyének és szervezetek világszerte
megemlékeznek az elhunyt, megsérült,
vagy megbetegedett dolgozókról;
három és fél percenként hal
meg egy Európában dolgozó a
munkával összefüggésbe
hozható ok miatt, és minden négy
és fél másodpercben munkahelyi
baleset ér valakit Európában.