Bizottság az európai uniós pénzekre

Bizottság az európai uniós pénzekre
Nevében hatóságot, de valójában egy bizottságot hozott létre a nagyváradi önkormányzat az Operatív Szektoriális Programok 4. tengelye pénzforrásainak lehívására.

Rendkívüli tanácsülést tartott csütörtökön a nagyváradi helyi tanács, melynek napirendjén mindössze két előterjesztés szerepelt. Azért volt szükség erre a tanácsülésre, mert ma járt le a határideje annak, hogy a romániai önkormányzatok létrehozzák azokat a bizottságokat, melyek a Szektoriális Operatív Program 4. tengelyéhez benyújtandó pályázatok lebonyolításában közvetítő szerepet játszanak majd az önkormányzat és a projektfinanszírozási menedzsmenthatóság között. Magából az elfogadott határozatból sok konkrétum nem derül ki azon kívül, hogy a testület neve Urbanisztikai Hatóság, ami nevétől eltérően valójában egy bizottság, és melynek három tagját és két titkárát a város polgármestere nevezi ki. Mind a tegnapi tanácsülésen, mind pedig az azt megelőző bizottsági ülésen Liviu Sabău-Popa szociáldemokrata, és Huszár István RMDSZ-es helyit tancsos azt kérdezték, hogy milyen hatásköre lesz ennek a bizottságnak, és milyen szabályzat alapján fog működni. A tanácsülésen Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere elmagyarázta, hogy az önkormányzat csak magának a bizottságnak a létrehozásáról dönthet, és az ország minden önkormányzata meg kell alakítsa ezt a bizottságot, amennyiben a Szektoriális Operatív Program 4. tengelyének pénzalapjaira kíván pályázni. Ez azt jelenti, hogy mind a működési szabályzatot, mind pedig a finanszírozható projektek kritériumait országos szinten fogják meghatározni, és a bizottságoknak ezen egységes szabályrendszer alapján kell majd működniük. Nagyváradnak 36 millió euró áll rendelkezésére a 4. számú városfejlesztési tengelyéből arra, hogy az önkormányzat által kidolgozott és elfogadott integrált városfejlesztési stratégiában szereplő projektjeire uniós finanszírozást hívjon le.

Fontossági sorrend

Ilie Bolojan hozzátette, hogy országos szinten úgy ítélték meg, hogy nem elég az, ha az önkormányzatok bonyolítják le ezeket a projekteket, ezért kellett létrehozni ezt a közvetítő bizottságot, amely fontossági sorrendbe rangsorolja a város tervezett projektjeit, illetve tartja a kapcsolatot a finanszírozási hatóságokkal. Mint mondta, van olyan projektje a városnak, amely biztosan finanszírozható ebből a tengelyből, ez pedig nem más, mint a villamoshálózat bővítése, ezért erre a projektre mihamarabb kiírják a közbeszerzési eljárást. A helyi tanács egyhangúlag elfogadt a határozat-tervezetet.

Pap István