Bizonyságtétel a hitről

Bizonyságtétel a hitről

Szatmár megye — Május
24–én, vasárnap, a
Szatmárnémeti Kültelek református
templomban 13 fiú és 14 leány
konfirmációjára került sor. A
fiatalok nyilvánosan bizonyságott tettek
Krisztusba vetett hitükről és az
Anyaszentegyházhoz való
hűségükről, miáltal az
ifjú hitvallók a gyülekezet teljes
tagjává váltak.


A fiatalok konfirmációja
nyilvános bizonyságtétel volt a
Krisztusba vetett hitről és az
Anyaszentegyházhoz való
hűségről, miáltal az
ifjú hitvallók a gyülekezet teljes
tagjává váltak. Mint Higyed
János Mátyás lelkipásztor
elmondta, életünk velejárója,
hogy vannak vizsgaidőszakok, mint
például az érettségi,
egyetemi felvételi vagy a
konfirmáció. Bár utóbbi
több mint egy vizsga, ez egy hitvallás. A
lelkipásztorJeremiás próféta
könyve
, 2. részének 1–21.
verseire épített
igehírdetésében
kihangsúlyozta, hogy Isten jó magot
plántált az emberek
szívébe, de az ember
önmegvalósításra
törekszik, elkezd olyan, a maga ásta
repedezett kutakból meríteni mint
például a hangzatos szlogenek vagy a
divatos ideológiák.


De azt tudni kell, hogy aki eltávolodik az
élő vizek forrásától,
Jézus Krisztustól, az kiszárad,
kiszikkad, mert Isten nélkül nem tudunk
megmaradni, gyümölcsöt teremni, amire
azért van szükésg mert a
keresztyén ember feladata megváltoztatni,
jobbá tenni ezt a világot. Ezt
azért fontos kihangsúlyozni, mert a
vasárnapi bizonyságtétel
után kezdődik el az az időszak, amikor
a hitvallásból fakadó
kötelességeket teljesíteni kell, a
mindennapokban is vállalni a krisztusi utat.

Karikás Enikő