Bizonyságot tettek hitükről a hadadnádasdi konfirmándusok

Bizonyságot tettek hitükről a hadadnádasdi konfirmándusok

Szatmár megye – A Hadadnádasdi
Református Egyházközségben igazi
örömünnep volt virágvasárnap,
amikor a délelőtti istentisztelet
keretében 13 ifjú tett bizonyságot
Istenbe vetett hitéről a
konfirmációban.

Hadadnádasdon ősi hagyomány a
reformátusoknál, hogy a
gyülekezet ifjai virágvasárnap
konfirmál
nak le. Így volt ez tegnap
is, amikor a délelőtti istentisztelet
alkalmával tizenhárom ifjú –
8 leány és 5 fiú –
vizsgázott le sikeresen a közel
ötszáz megjelent hívő
előtt. Tatár János, a
gyülekezet lelkipásztora
alapigeként a Lukács evangéliuma
10. részéből a 70
tanítvány kiküldésének
történetéről
prédikált. Az igehirdető
prédikációjában elmondta,
hogy „a mai nap tulajdonképpen egy
kibocsátó istentisztelet, hiszen most
útjára bocsátunk egy
tanítványi sereget, akik kitartó
erővel kívánnak haladni
életük útján.” A
folytatásban elhangzott, hogy a
konfirmándus ifjak útjait
szüleik már bizonyára
előkészítették. „A
mostani alkalom ennek a kiválasztott
útnak egy nagyon fontos
állomása” – jegyezte meg a
lelkész, majd hozzátette, hogy a
most konfirmációi fogadalmat
tevő ifjak számára bőven lesz
tennivaló az egyházban, mint
felnőtté és
önállóvá
válókra mindig szükség lesz
rájuk.


 

Hét év, múlt és
jövő

 


A prédikációban a
lelkipásztor megjegyezte, hogy a
gyülekezetben szolgált hét
éve alatt 58 ifjút
konfirmált, de szomorúan
állapította meg, hogy
közülük csak alig néhányan
tagjai az egyházközség
ifjúsági csoportjának. A
többiek szétszéledtek és
elidegenedtek az egyháztól.
Tatár János lelkész
számításai szerint az
elkövetkező újabb hét
esztendő leforgása alatt 37 ifjú fog
lekonfirmálni. „Ez azt jelenti,
hogy egy ifjúra kétszer annyi feladat
vár majd a jövőben, mint most” –
figyelmezetett
prédikációjában a
lelkész, aki azt is elmondta, hogy
mindezek ellenére nem szabad elcsüggedni,
hanem a felnőtté váltaknak
hűségesen végezniük kell majd a
rájuk eső feladatokat. „Mindig legyen
meg a megfelelő helyetek és
munkátok, hiszen a keresztyén
református
embernek mindig van és
lesz is mit tennie ebben a világban” –
zárta igehirdetését a
lelkipásztor.


 

Konfirmálás és
úrvacsora

 


Az igehirdetést követően
került sor a lelkész által
elmondott konfirmációi
beszédre, melyben egyértelmű volt az
őszinte bíztatás: „Amit
Isten Szentlelke bennetek elkezdett, soha ne
hagyja bennetek lehanyatlani!” Ezután
következett az ifjak kikérdezése,
melynek első részében a
református egyház
hitvallásá
ból, a
Heidelbergi Kátéból
vizsgáztak az ifjak, majd
zsoltárokat és
énekeket mondtak el
kívülről, míg végül
szentírásbeli
tudásukról is bizonyságot tettek a
népes gyülekezet előtt. A
fogadalomtétel és az ifjak
megáldását követően
először vehettek
úrvacsorát a
lekonfirmáltak, mely után
konfirmációi emléklapot
és egy-egy Bibliát is kaptak
ajándékba. A több mint
kétórás ünnepi istentisztelet
a Himnusz eléneklésével
zárult.