Bizánci Karácsonyi Oratórium

Bizánci Karácsonyi Oratórium
Csütörtökön este ünnepi hangverseny keretében mutatták be Váradon először Paul Constantinescu (1909–1963) az Úr születése című Bizánci Karácsonyi Oratóriumot. Az est karmestere Romeo Rîmbu volt.

 

A 19 részből álló kompozíció szólistákra, énekkarra és zenekarra készült, amely felhasználja Lukács és Máté evangéliumának megfelelő részeit. Az ősbemutató 1947. december 21-én hangzott el Bukarestben a híres Constantin Silvestri karmester vezényletével.

Az alkotás a görög szertartású egyház énekkészletét használja fel, vagyis a bizánc korabeli himnuszköltészetét. A mű az ünnep lényegét ragadja meg. Szerkezeti felépítése a bizánci muzsika alapkészletét és dallamképeit mozaikszerűen használja fel, változatosan. A szabadon szerkesztett kötőanyag sajátos, modális hangnemben adja vissza Krisztus születésének körülményeit. Az evangélista szólamát Florin Ormenişan tenor énekelte, Gábriel arkangyalt Mirella Bunoaica szopránja, Szűz Mária szólamát Natalia Godovaniuc altja, Heródesét Dan Popescu basszusa avatta élménnyé. A kórus igen kifejezően és zeneileg azonosulva hozta felszínre az evangélista által kifejezett történés kíséretét. Az énekkart betanító Lászlóffy Zsolt ezúttal is rendkívüli teljesítménnyel ajándékozta meg együttesével a hallgatóságot. Mind a négy előadó valódi bizánci zenét teremtett. Különösen emlékezetes volt a szoprán és a basszus szólama. Megelevenedtek előttünk Jézus születésének körülményei: Gábriel arkangyal, aki üzenetet hoz Szűz Mária számára, majd Mária magasztaló éneke hangzott fel: „És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” A történés tovább folytatódik éppen Máté evangéliumának felidézésével, aki beszámol a három bölcs érkezéséről, valamint Heródes aljas szándékáról is. Az a csodálatos öröm, amelyet a Megváltó szeretetet hirdető muzsikája fejezett ki igen himnikus befejezéssel ér véget, amikor a Hallejuják révén dicsőíti az Urat, aki földre szállt. A mű szerkezete kitűnő lehetőséget nyújt a bizánci muzsika s a népi eredetű zene ötvözésével, valamint az európai zenei hagyományok felhasználásával a hangzás oratorikus, Handelre emlékeztető hangzásvilágával. Romeo Rîmbu igen jól irányította együttesét, ugyanis a zenekar minden hangszercsoportja igen kifejezően szólalt meg a karmester keze alatt. Éppen ezért vált a zenekar előadása is rendkívül ünnepélyessé.

Tódor Albert igazgató bevezetőjében jelezte, hogy ez a filharmónia együttesének 2011-es utolsó hangversenye. Az évad emlékezetes koncertjei nagy sikert arattak, ugyanis az igazgató szervezése révén a klasszikus muzsika minden műfaja, köztük a szórakoztató is felcsendült az esteken.

 

Tuduka Oszkár