Bizalomra és hitelességre van szükség az oktatásban

Bizalomra és hitelességre van szükség az oktatásban
Kellemes, napsütésbe hajló időben zajlott le a nagyváradi Ady Endre Líceum tanévnyitó ünnepsége tegnap délelőtt az iskola udvarán.


Az Ady Endre Líceum iskolaudvarán összegyűlt diákokat, szülőket, rokonokat, pedagógusokat elsőként Vad Márta iskolaigazgató köszöntötte. Külön üdvözölte a tanintézmény új diákjait, az ötödikeseket és a kilencedikeseket, majd több újdonságot és közérdekű információt is megosztott: az Ady Endre Líceum megpályázta a Boldog iskola címet, ezért ebben a tanévben ún. boldogság-foglalkozásokra fog sor kerülni. A szülőket már most megkérte arra, hogy egy kaláka keretében segítsenek majd az udvar „csinosításában”. Az igazgatónő hangsúlyozta: az iskola bejárata előtti felújítás miatt a tanintézmény autóval gyakorlatilag megközelíthetetlen, ezért a diákokat és a szülőket is arra kérte, hogy ezt a tényt figyelembe véve szervezzék meg az iskolába jövetelt, a fiatalok legalább egy negyed órával korábban induljanak el. Bejelentette továbbá, hogy a Bihar Megyei Tanács és a római katolikus püspökség támogatásával, az Alma Mater Alapítvány közbenjárásával az elmúlt napokban befejezték a fűtés- és melegvíz-hálózat föld alatti részének második éve tartó felújítását, illetve elindult az iskola épületének teljes felújítására vonatkozó hatástanulmány elkészítése.

Bizalom és hitelesség

Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő beszédében az egyensúly fontosságáról beszélt az oktatási rendszerben részt vevő három csoport: a diák, a szülő és a pedagógus között. Az egyensúly alapfeltétele a bizalom és a hitelesség is, hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy csak az kérheti a mások bizalmát, aki hiteles abban, amit mond. „Ha arra biztatunk másokat, hogy álljanak ki közösségi ügyeinkért, akkor mi magunk is álljunk ki hitelesen a közösségért. A hitelességből jelesre vizsgázott az Ady pedagógus társadalma, szülői köre és diáktársadalma is. Két évvel ezelőtt sokan arra fogadtak, hogy nem szabad, nem lehet, sőt, nem jár nekünk állami támogatás a fűtéshálózat felújítására. Akkor az önök gyerekei, diákjai és a pedagógusok nem így gondolták és a szülők sem, de elkészült a beruházás” – fogalmazott. Kiemelte, hogy a Partium Alapítvány pályázta meg és gyűjti a forrást, hogy elkészüljön az iskolafelújítás teljes dokumentációja.

Szót kapott a megnyitón Szele Tünde tanfelügyelő és Pető Dalma RMDSZ-es nagyváradi helyi tanácsos is, aki többek között kiemelte azt, hogy az iskola sikere nem csupán a pedagóguson múlik, hanem a tanuló és a szülő hozzáállásán is. A diákoknak azt javasolta, hogy szeressék az iskolát, és hogy a tanáraik legyenek a példaképeik. „Tanuljatok azért, hogy városunkat előbbre vigyétek, hiszen ti vagytok nagyváradi magyar jövőnk záloga. (…) Legyetek mindig büszkék arra, hogy adysok vagytok. Használjatok ki minden lehetőséget a tanulásra. Legyetek büszkék városunkra, szülőhelyünkre” – fogalmazott. A római katolikus püspökség részéről Leó atya köszöntötte az egybegyűlteket idézve a „Tiszteld atyádat és anyádat” parancsolatot, hangsúlyozva, hogy ebbe a parancsolatba nemcsak a szülők értendők bele, hanem mindazok, akikre a szülők rábízzák gyermekeiket. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület üdvözletét Vinczéné Pálfi Judit eladótanácsos tolmácsolta, többek között kiemelve, hogy Jézus Krisztus minden idők korszerű pedagógusa, mert az ő magaviseletében, habitusában megtalálható minden olyan nevelési módszer, amellyel ma találkozunk. „Ő az volt és úgy cselekedett, aki a hitelességet tökéletesen elénk tárja és tanítja nekünk is” – fejtette ki.

Sass Sándor rendőrtiszt a rendőrség üdvözletét tolmácsolta román nyelven, majd az ötödikeseket Blaskó Nóra nyolcadikos, a kilencedikeset pedig Szabó Annabella tizenkettedikes tanuló köszöntötte. A hagyományokhoz híven az ötödikes és a kilencedikes tanulók átvették az iskola nyakkendőjét. Az ünnepség Baranyi Tünde éneklésével, Dóczi Richárd szavalatával, valamint a Szózat felcsendülésével zárult.

Pap István