Bírságok tűzvédelmi okok miatt

Bírságok tűzvédelmi okok miatt
Közel ezer esetben figyelmeztettek és csaknem harminc pénzbírságot rótt ki Bihar megyei tanintézeteknek az ISU Crişana ebben az évben, a tűzvédelmi szabályok be nem tartása miatt.

Országos szinten 2448 azoknak az épületeknek a száma, amelyekben iskolák működnek, s amelyek – bár esetükben a törvény előírja – nem rendelkeznek tűzvédelmi engedéllyel. Amint Camelia Roşca, a Crişana Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (ISU Crişana) szóvivője kérdésünkre elmondta, a tanintézetek épületei 1998 óta szerepelnek azok között, melyeket tűzvédelmi szempontból is engedélyeztetni kell, az ennél régebbi épületek esetén csak akkor szükséges az engedély, ha módosításokat hajtottak végre rajtuk, vagy megváltoztatták a rendeltetésüket.

Mulasztások

A Bihar megyei tanintézetek épületeinek túlnyomó többsége, azaz 754 a 865 közül abba a kategóriába tartozik, amelyet nem is kell engedélyeztetni – viszont a katasztrófavédelmi főfelügyelőség rendszeresen ellenőrzi, hogy ezekben betartják-e a tűzvédelmi szabályokat, továbbá tájékoztató és felkészítő előadásokat tartanak mind a diákoknak, mind a tanügyi alkalmazottaknak.
Hatvankilenc tanügyi épület esetében az érintettek elmulasztották megszerezni a tűzvédelmi engedélyt, a szóvivő szerint javarészt olyan épületekről van szó, amelyek 1998 előtt épültek ugyan, de módosításokat hajtottak végre rajtuk. Lehet, hogy a módosítás épp a biztonságot hivatott növelni, de ha elmulasztották megszerezni az engedélyt, akkor mindenképp szabálytalanságot követtek el, magyarázta el Camelia Roşca.

Bírságok

Az érintett tanintézeteket figyelmeztetésekkel és bírságokkal igyekeznek rávenni arra, hogy pótolják a mulasztást. Negyvenkét épület pedig megkapta a tűzvédelmi engedélyt.
Az idei ellenőrzések folyamán az ISU Crişana 1400 szabálytalanságot konstatált olyan épületekben, ahol oktatás zajlik, ezek közül több mint félezret még az ellenőrzés ideje alatt helyrehoztak, 918 esetben figyelmeztettek és 28 esetben pénzbírságot róttak ki, összesen 33500 lej értékben. A szabálytalanságok között a szóvivő megemlítette a hibás elektromos berendezések használatát, illetve azt, hogy egyes épületekben nem rendeltetésszerűen használt elektromos berendezéseket találtak, másutt nem voltak megfelelőek a tűzoltókészülékek, illetve hiányzott a tűzvédelmi engedély.
Mint megtudtuk, az ISU Crişana az idén 511 tájékoztató jellegű tűzvédelmi akciót szervezett Bihar megyében, 190 tanintézetben zajlottak tűzvédelmi gyakorlatok, 210 tájékoztató megbeszélést szerveztek tanügyi alkalmazottakkal és 155 találkozót iskolák vezetőivel.

Neumann Andrea